Behandelingen & onderzoeken

Yttrium - behandeling kniegewricht

Een chronisch ontstoken gewricht in de knie kan behandeld worden met Yttrium. Deze behandeling bestaat uit het toedienen van een injectie in het betreffende gewricht. 

Yttrium is licht radioactief. Met het middel wordt geprobeerd de ontsteking van het gewrichtsslijmvlies tot rust te brengen en op den duur op te heffen (na drie tot zes maanden). De radioactiviteit van Yttrium is zo laag dat het geen enkel gevaar voor u of uw omgeving oplevert. Voor deze behandeling wordt u zo’n vier dagen in het ziekenhuis opgenomen.

Meer over yttrium - behandeling kniegewricht

De behandeling wordt toegepast in de volgende gevallen:

 • wanneer een gewricht langer dan zes maanden chronisch of zeer regelmatig ontstoken is;
 • wanneer drie tot vier gewrichtspuncties in die zes maanden geen of onvoldoende effect hebben. Bij deze puncties wordt met een injectienaald vocht uit het gewricht verwijderd, gevolgd door het inspuiten van medicijnen (cortico-steroïden);
 • wanneer er op de röntgenfoto van het betreffende gewricht geen of relatief weinig botafwijkingen te zien zijn;
 • wanneer toediening van een osmiumzuurinjectie geen of onvoldoende effect heeft gehad.

Voorbereiding

Voor de opname

De reumatoloog overlegt tijdens het poliklinisch spreekuur met u over de voorgenomen behandeling. Als u toestemt met de behandeling, wordt u op de opnamelijst geplaatst van de verpleegafdeling.

De opnamedag is meestal donderdag, zodat u maandagochtend weer met ontslag kunt. U krijgt vooraf telefonisch bericht over de opnamedatum en de plaats waar u zich op de dag van opname moet melden.

Vooraf zelf regelen

Vóór de opname dient u zelf een aantal zaken te regelen: neem contact op met de thuiszorgwinkel bij u in de buurt en huur daar twee elleboogkrukken. Neem de krukken mee naar het ziekenhuis als u opgenomen wordt. U vindt het telefoonnummer van de thuiszorgwinkel of de thuiszorgcentrale op de website van uw woonplaats/gemeente. Verder vragen wij u een paar stevige schoenen mee te nemen. Daarmee wordt het (gedeeltelijk belast) lopen na de inspuiting gemakkelijker voor u.

Voorbereiding op uw opname (zonder operatie)

Een goede voorbereiding is voor u en voor ons belangrijk. Op onze webpagina Opname in het ziekenhuis (zonder operatie) leest u hoe u zich op uw opname voorbereidt en krijgt u informatie over de gang van zaken in ons ziekenhuis.

Zwangerschap

Bent u (mogelijk) zwanger? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten.

Pijnstilling

Koop paracetamol voordat u naar het ziekenhuis gaat. Dan heeft u dit alvast in huis.

Vervoer regelen

Na deze behandeling kunt u niet zelf naar huis rijden. Bijvoorbeeld omdat u narcose, een ruggenprik of sedatie heeft gehad, medicijnen heeft gekregen, of omdat u daar lichamelijk nog niet toe in staat bent. Het is daarom handig dat u vooraf regelt dat iemand u naar huis brengt na de behandeling.

Geef het altijd aan ons door als u overgevoelig of allergisch bent voor jodium, contrastvloeistof, bepaalde medicijnen, pleisters, rubber, latex of andere stoffen. 

Kleding

 • Draag gemakkelijk zittende kleding, die u gemakkelijk aan- en uit kunt trekken.
 • Neem voldoende (nacht)kleding, ondergoed en een paar warme sokken mee.
 • Neem stevige schoenen of pantoffels mee (om te voorkomen dat u valt).

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Afzeggen

Bent u verhinderd voor de behandeling? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling waar de behandeling plaatsvindt.

Behandeling

De opname

Op de dag van opname meldt u zich in het ziekenhuis, op de afgesproken tijd en plaats. Daarna begeleiden wij u naar de verpleegafdeling waar een verpleegkundige u ontvangt. Hij of zij informeert u over de gang van zaken op de afdeling.

Uw behandelend arts of de zaalarts zal nog een lichamelijk onderzoek uitvoeren voordat de behandeling plaatsvindt. Verder zal de fysiotherapeut uw knie onderzoeken en de oefeningen met u bespreken die u moet doen ná de inspuiting. Ook zal hij/zij u uitleggen hoe u moet lopen met de twee elleboogkrukken die u heeft meegebracht, voor na de behandeling.

De inspuiting

U neemt plaats op uw bed. De arts prikt met een injectienaald in uw knie. Dit is even pijnlijk. Via de naald verwijdert de arts het vocht dat in de knie aanwezig is en spuit hij of zij vervolgens door dezelfde naald Yttrium in het gewricht. Samen met het Yttrium worden een plaatselijk verdovend middel en corticosteroïden ingespoten.

Deze middelen hebben als doel de pijn en de ontstekingsreactie in het gewricht tot een minimum te beperken. Na het inspuiten buigt de arts uw knie een aantal malen maximaal om de vloeistof goed in het gewricht te verspreiden.

Nazorg

De eerste 24 uur na de inspuiting

Direct na de inspuiting legt de verpleegkundige een achterspalk aan om uw been. Het is de bedoeling dat u deze 72 uur (drie dagen) aanhoudt om te voorkomen dat de ingespoten vloeistof door het bewegen of belasten van de knie buiten het gewricht terechtkomt.

De fysiotherapeut en de verpleegkundige zorgen ervoor dat u drie tot zes maal per dag een ijspakking op uw knie krijgt. Deze pakking blijft gedurende 20 tot 30 minuten direct op uw knie liggen, zonder iets tussen uw huid en de ijspakking zelf. Hiervoor wordt de achterspalk tijdelijk losgemaakt, zodat uw hele knie met ijs bedekt kan worden. Het doel van de koudepakking is zwelling en pijn te voorkomen.

U mag het ingespoten gewricht de eerste 72 uur na de inspuiting niet belasten, dus niet op het behandelde been staan of lopen. In overleg met de verpleegkundige of fysiotherapeut kunt u de eerste drie dagen in een rolstoel rondrijden, zonder daarbij uw knie te belasten. Laat uw been daarom rusten op de beensteun van de rolstoel.

Na drie dagen

Drie dagen na de inspuiting (na 72 uur) wordt de achterspalk verwijderd. De fysiotherapeut meet de omvang van uw knie en begeleidt u vervolgens bij het lopen met de twee elleboogkrukken. Daarbij mag u uw ingespoten knie voor de helft belasten. Op die dag mag u maximaal drie keer de gang van de verpleegafdeling op en neer lopen (150 meter).

De dag erna kunt u dit uitbreiden tot 3 tot 6 keer deze afstand. Daarnaast kunt u in een rolstoel natuurlijk grotere afstanden afleggen; dit geldt ook als u weer thuis bent. Gebruik daarbij wel steeds de beensteun van de rolstoel.

Onder begeleiding van de fysiotherapeut gaat u ook oefenen met traplopen. Hiervoor geldt: trap op: goede been eerst en het andere bijtrekken, trap af: ingespoten been eerst, vervolgens het andere been bijtrekken. Wij adviseren u om thuis nog twee weken op bovengenoemde manier de trap op en af te lopen.

Wanneer alles volgens plan verloopt, kunt u vervolgens weer naar huis. Vanaf dat moment kunt u met één elleboogkruk gaan lopen. De fysiotherapeut heeft u inmiddels geleerd hoe u deze kruk moet gebruiken, namelijk aan de tegenovergestelde zijde van uw behandelde been. Gebruik deze kruk thuis nog twee weken.

Voordat u naar huis gaat, onderzoekt de fysiotherapeut uw knie en bepaalt deze of een vervolgbehandeling thuis nodig is. Als dit in uw geval nodig is, neemt hij of zij contact op met een fysiotherapeut bij u in de buurt of maakt hij of zij een poliklinische afspraak bij een collega in het ziekenhuis.

Voor mensen met een baan geldt: wanneer u weer aan het werk kunt, is van tevoren niet met zekerheid te zeggen. Het hangt af van de zwaarte van uw werk en van uw herstel na de inspuiting. Bespreek dit met uw fysiotherapeut of reumatoloog voordat u naar huis gaat.

Weer thuis

Als u weer thuis bent mag u uw knie gedurende twee weken niet volledig belasten. Dit betekent: twee weken lopen met één elleboogkruk en traplopen met bijtrekken, zoals eerder beschreven.

De ijspakkingen kunt u zelf, indien nodig, thuis toepassen. Als ijspakking kunt u gebruik maken van een zak diepvries doperwten of zuurkool. Ook een coldpack (met geleivulling) is hiervoor geschikt. Haal 15 minuten vóór gebruik de koudepakking uit de diepvries en laat deze op temperatuur komen, bijvoorbeeld op het aanrechtblad. Leg daarna de pakking 20 tot 30 minuten op uw knie, zonder dat er iets tussen uw huid en de pakking ligt. Na afloop kunt u de gebruikte koudepakking weer invriezen en later weer gebruiken voor uw knie. Let er wel op dat als de groente eenmaal is ontdooit u hem niet meer voor consumptie kunt gebruiken!

Wanneer uw knie steeds fors opzwelt, of als u andere problemen krijgt, neem dan contact op met uw reumatoloog.

Expertise en ervaring

De reumatologen van het St. Antonius Ziekenhuis zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en het behandelen van aandoeningen van het bewegingsapparaat (gewrichten, spieren, pezen, slijmbeurzen) die niet door een ongeval of letsel zijn veroorzaakt en ook niet aangeboren zijn. 

Onze reumatologen hebben veel ervaring met diverse vormen van ontstekingsreuma, auto-immuunaandoeningen, osteoporose en echografie.

Vragen

Heeft u vragen? Wij hebben voor u de meest gestelde vragen met antwoorden op een rij gezet. U kunt deze hier vinden. Wie weet kunt u hier het antwoord op uw vraag al vinden.

Staat uw vraag er niet tussen? Bel dan met de polikliniek Reumatologie via T 088 320 58 00. U kunt ook een vraag stellen via ons patiëntenportaal Mijn Antonius.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Code REU 12-B

Terug naar boven