Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, geldt een aangescherpt bezoekers- en begeleidersregeling. Lees hier wat dit betekent.

Bezoektijden

In het belang van de rust op de afdeling vragen we u zich te houden aan de bezoektijden. In bijzondere gevallen zijn uitzonderingen mogelijk, maar overleg altijd eerst met de verpleging. Het is mogelijk dat een patiënt tijdens het bezoekuur wordt weggeroepen voor een onderzoek.

Bloemen en planten

Op sommige afdelingen is het om medische redenen niet toegestaan bloemen en planten mee te nemen. Informeer hier voor de zekerheid van tevoren naar bij de betreffende afdeling.

Roken

Binnen alle locaties van het St. Antonius Ziekenhuis geldt een rookverbod. Dit rookverbod geldt ook voor e-sigaretten en shisapennen, vanwege het risico op het afgaan van het brandalarm alsmede de ongewenste, ongezonde uitstraling die hiervan uitgaat.

Ook op het buitenterrein van de locaties van het St. Antonius Ziekenhuis mag in de rookvrije zones niet worden gerookt. Roken mag alleen in de daarvoor bestemde speciale rookruimtes buiten op het terrein.

Hulphonden en andere dieren

Heeft u een hulphond en bezoekt u ons ziekenhuis? U en uw hulphond zijn van harte welkom in ons ziekenhuis. Andere (huis)dieren zijn helaas niet toegestaan. Op deze pagina vindt u meer informatie over bezoek aan het ziekenhuis met uw hulphond.