Regeling bezoekers en begeleiders

Bezoekregels kinderafdeling

Bezoekregeling voor kinderen met (een verdenking op) corona:

  • Er mag 1 ouder bij het kind op de kamer blijven. 
  • Deze ouder houdt zich aan de algemene richtlijnen en draagt een mondkapje wanneer hij in het ziekenhuis en over de Kinderafdeling loopt. Op de kamer van het kind mag de ouder het mondkapje afdoen. 
  • De ouder mag de kamer niet verlaten en blijft ook slapen.
  • Ouders mogen niet wisselen.
  • Er is geen bezoek toegestaan (ook geen 2e ouder, broertjes of zusjes).

Bezoekregeling voor kinderen zonder corona:

  • Er mag 1 ouder bij het kind op de kamer blijven (slapen).
  • We adviseren patiënten en bezoekers dringend om in het ziekenhuis een mond-neusmasker te dragen. Dat geldt ook als u geen klachten heeft.
  • Bezoek van 2e ouder/directe verzorger is toegestaan tussen 8.00 en 20.00 uur.
  • Naast de ouders/directe verzorgers is er geen bezoek toegestaan (ook geen broertjes of zusjes).