Regeling bezoekers en begeleiders

Bezoekregels Spoedeisende Hulp

Voor de Spoedeisende Hulp (SEH) in Nieuwegein en Utrecht gelden onderstaande bezoekregels.

Corona (verdachte) patiënten

Voor alle corona (verdachte) patiënten is het helaas NIET mogelijk een naaste mee te nemen, tenzij:

 • De psychosociale/cognitieve gesteldheid van de patiënt begeleiding vereist die de verpleegkundigen op de SEH niet kunnen bieden;
 • De patiënt stervende is en waarbij de familie gefaseerd de mogelijkheid krijgt om afscheid te nemen; 
 • De patiënt de Nederlandse taal niet machtig is en het personeel er middels telefonische vertaling niet uit komt.

Is een van bovenstaande situaties van toepassing, dan geldt het volgende:

 • Per patiënt is maximaal één bezoeker/begeleider toegestaan. 
 • Heeft het bezoek last van klachten als hoesten, benauwdheid en/of koorts? Dan is het bezoek aan de SEH niet toegestaan. 
 • In de wachtruimte van onze SEH geldt een mondkapjesplicht vanaf 17 augustus 2020.
 • Tijdens het SEH bezoek mag er niet gewisseld worden van bezoek en mag de bezoeker/begeleider de kamer niet verlaten. 
 • Bij bezoek van een patiënt in isolatie wordt het isolatieprotocol met het dragen van bijbehorende persoonlijke beschermmaatregelen gevolgd. 
 • Bezoekers verlaten na opname of ontslag van de patiënt direct de SEH en het ziekenhuis.

Niet-corona (verdachte) patiënten

Voor alle niet-corona (verdachte) patiënten is het mogelijk om de eerste twee uur op de behandelkamer een naaste mee te nemen gelet op onderstaande voorwaarden:

 • Per patiënt is maximaal één bezoeker/begeleider toegestaan. 
 • Heeft het bezoek last van klachten als hoesten, benauwdheid en/of koorts? Dan is het bezoek aan de SEH niet toegestaan. 
 • In de wachtruimtes van onze SEH is het vanaf 17 augustus 2020 verplicht om een mond-neusmasker te dragen.
 • Tijdens het SEH bezoek mag er niet gewisseld worden van bezoek/begeleiding en mag de bezoeker/begeleider de kamer niet verlaten. 
 • De 1,5 meter afstand tot het personeel wordt zo goed mogelijk nageleefd. We vragen bezoek/begeleiding daarom zoveel mogelijk plaats te nemen op de stoel zodra er personeel op de kamer komt.
 • Indien u, als bezoeker/begeleider, meekomt naar de SEH en u heeft GEEN corona gerelateerde klachten, dan hoeft u op de afdeling geen mond-neusmasker te dragen. U dient wel een mond-neusmasker te dragen in onze wachtruimtes Vanaf 17 augustus 2020 geldt voor onze wachtruimtes een mondkapjesplicht.
 • Indien wordt geconstateerd bij de toegangspoort dat de patiënt/bezoeker/begeleider toch (milde) klachten blijkt te hebben krijgt hij een mond/neusmasker uitgereikt en dient hij dit gedurende zijn hele bezoek aan het ziekenhuis te dragen.