Regeling bezoekers en begeleiders

Bezoekregels Spoedeisende Hulp

Voor de Spoedeisende Hulp (SEH) in Nieuwegein en Utrecht gelden onderstaande bezoekregels.

Corona (verdachte) patiënten

Voor alle corona (verdachte) patiënten is het helaas NIET mogelijk een naaste mee te nemen, tenzij:

 • De psychosociale/cognitieve gesteldheid van de patiënt begeleiding vereist die de verpleegkundigen op de SEH niet kunnen bieden;
 • De patiënt stervende is en waarbij de familie gefaseerd de mogelijkheid krijgt om afscheid te nemen; 
 • De patiënt de Nederlandse taal niet machtig is en het personeel er middels telefonische vertaling niet uit komt.

Is een van bovenstaande situaties van toepassing, dan geldt het volgende:

 • Per patiënt is maximaal 1 bezoeker/begeleider toegestaan. 
 • Draag op de aangegeven plekken in het ziekenhuis een mond-neusmasker.
 • Heeft het bezoek last van klachten als hoesten, benauwdheid en/of koorts? Dan is het bezoek aan de SEH niet toegestaan. 
 • Tijdens het SEH bezoek mag er niet gewisseld worden van bezoek en mag de bezoeker/begeleider de kamer niet verlaten. 
 • Bij bezoek van een patiënt in isolatie wordt het isolatieprotocol met het dragen van bijbehorende persoonlijke beschermmaatregelen gevolgd. 
 • Bezoekers verlaten na opname of ontslag van de patiënt direct de SEH en het ziekenhuis.

Niet-corona (verdachte) patiënten

Voor alle niet-corona (verdachte) patiënten is het mogelijk om de eerste twee uur op de behandelkamer een naaste mee te nemen gelet op onderstaande voorwaarden:

 • Per patiënt is maximaal 1 bezoeker/begeleider toegestaan. 
 • Draag op de aangegeven plekken in het ziekenhuis een mond-neusmasker.
 • Heeft het bezoek last van klachten als hoesten, benauwdheid en/of koorts? Dan is het bezoek aan de SEH niet toegestaan. 
 • Tijdens het SEH-bezoek mag er niet gewisseld worden van bezoek/begeleiding en mag de bezoeker/begeleider de kamer niet verlaten. 

Neem voor uw bezoek onze vragenlijst door

Komt u naar het ziekenhuis om een naaste te bezoeken? Dan verzoeken wij u om voor uw bezoek onze online vragenlijst door te nemen. Op basis hiervan kunt u bepalen of u wel of niet naar het ziekenhuis mag komen. Hiermee hopen wij het risico op een mogelijke corona-besmetting (Covid-19-infectie) zo klein mogelijk te houden en proberen we onze patiënten, bezoekers en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen en verspreiding  van corona te voorkomen. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Blijkt uit de vragenlijst dat u met uw klachten geen patiënten kunt bezoeken in ons ziekenhuis, dan kunt u wellicht nog tijdig regelen dat iemand anders uw naaste bezoekt.