Bezoektijden

Bezoekregels Spoedeisende Hulp

Voor de Spoedeisende Hulp (SEH) in Nieuwegein en Utrecht gelden onderstaande regels voor bezoek en begeleiding.

Corona (verdachte) patiënten

Voor alle corona (verdachte) patiënten is het helaas NIET mogelijk een naaste mee te nemen, tenzij:

  • De psychosociale/cognitieve gesteldheid van de patiënt begeleiding vereist die de verpleegkundigen op de SEH niet kunnen bieden;
  • De patiënt stervende is en waarbij de familie gefaseerd de mogelijkheid krijgt om afscheid te nemen; 
  • De patiënt de Nederlandse taal niet machtig is en het personeel er middels telefonische vertaling niet uit komt.

Is een van bovenstaande situaties van toepassing, dan geldt het volgende:

  • Per patiënt is maximaal één bezoeker/begeleider toegestaan. 
  • Draag op de Spoedeisende Hulp een chirurgisch mond-neusmasker. Dit geldt ook als u geen klachten heeft.
  • Heeft het bezoek last van corona-gerelateerde klachten zoals hoesten, benauwdheid en/of koorts? Dan is het bezoek aan de SEH niet toegestaan. 
  • Tijdens het SEH bezoek mag er niet gewisseld worden van bezoek en mag de bezoeker/begeleider de kamer niet verlaten. 
  • Bij bezoek van een patiënt in isolatie wordt het isolatieprotocol met het dragen van bijbehorende persoonlijke beschermmaatregelen gevolgd. 
  • Bezoekers verlaten na opname of ontslag van de patiënt direct de SEH en het ziekenhuis.

Niet-corona (verdachte) patiënten

Voor alle niet-corona (verdachte) patiënten is het mogelijk om de eerste twee uur op de behandelkamer een naaste mee te nemen. Maar alleen als het bezoek geen last heeft van coronagerelateerde klachten als hoesten, benauwdheid en/of koorts.