Regeling bezoekers en begeleiders

Bezoektijden en -afspraken IC/MC

Vanaf 6 mei 2021 geldt voor de IC/MC (voor zowel coronapatiënten als niet-coronapatiënten) de volgende bezoekersregeling:

 • Per patiënt is 1 keer per dag bezoek toegestaan.
 • Bezoektijden zijn van 11.00 tot 12.00 of van 19.00 tot 20.00 uur. 
 • Per patiënt is alleen bezoek van naaste familie toegestaan.
 • Per patiënt zijn maximaal 2 bezoekers toegestaan. 
 • Wissel niet van bezoek tijdens het bezoekuur.
 • Wij adviseren niet langer dan 30 minuten te blijven, gezien de inspanning voor de patiënt. 
 • Bezoekers dragen een mond-neusmasker in het ziekenhuis. 
 • Blijf thuis als u klachten heeft die op corona kunnen wijzen. 

Voor bezoek aan corona(verdachte) patiënten geldt het volgende:

Coronaverdachte patiënt

 • In principe geen bezoek bij verdachte patiënten. Als de klinische situatie van de patiënt hierom vraagt kan hier natuurlijk een uitzondering op gemaakt worden. In dat geval gelden dezelfde bezoekregels als voor coronapositieve patiënten en wordt een chirurgisch mond-neusmasker uitgereikt.

Coronapositieve patiënt

 • Voor een coronapositieve patiënt gelden dezelfde bezoekregels als hierboven beschreven bij niet-coronapatiënten.
 • Aanvullend geldt hier dat de verpleegkundige van de IC naast een chirurgisch mond-neusmasker ook een spatbril geeft aan de bezoekers en hen instrueert over het dragen ervan en de verdere bezoekregels. U krijgt geen beschermende kleding aan. 

Neem voor uw bezoek onze vragenlijst door

Komt u naar het ziekenhuis om een naaste te bezoeken? Dan verzoeken wij u om voor uw bezoek onze online vragenlijst door te nemen. Op basis hiervan kunt u bepalen of u wel of niet naar het ziekenhuis mag komen. Hiermee hopen wij het risico op een mogelijke corona-besmetting (Covid-19-infectie) zo klein mogelijk te houden en proberen we onze patiënten, bezoekers en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen en verspreiding  van corona te voorkomen. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Blijkt uit de vragenlijst dat u met uw klachten geen patiënten kunt bezoeken in ons ziekenhuis, dan kunt u wellicht nog tijdig regelen dat iemand anders uw naaste bezoekt.