Specialismen & behandelcentra

Intensive Care en Medium Care (IC/MC)

Patiënten worden opgenomen op de Intensive Care (IC) of Medium Care (MC) wanneer ze extra zorg en speciale bewaking nodig hebben. Bijvoorbeeld bij een levensbedreigende ziekte of na een complexe operatie.

Opnames op de IC of MC kunnen gepland zijn (na een operatie) maar ook onverwachts gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan patiënten die een hartstilstand of ongeluk hebben gehad of patiënten met een longontsteking, ontstoken hartklep of bloedvergiftiging.

In het St. Antonius Ziekenhuis komen mensen uit het hele land voor de behandeling van hart-, long- en vaatziekten. Op de IC/MC liggen daarom relatief veel mensen die zo’n behandeling hebben gehad.

Contactpersonen

Als u op de IC/MC wordt opgenomen vragen wij altijd wie er als contactpersoon aangesteld wordt. Dit kunnen maximaal twee personen zijn. De contactpersoon krijgt alle informatie over uw gezondheidstoestand en behandeling. Vanwege de privacyregels verstrekken wij geen informatie aan anderen.

Contact met de afdeling

De contactpersoon kan dag en nacht bellen naar de verpleegkundige om te horen hoe het gaat. We vragen alleen liever niet te bellen rond 07.30, 15.30 en 23.15 uur; dan dragen de verpleegkundigen hun dienst namelijk over. De verpleegkundige kan algemene informatie geven over de toestand van de patiënt. De contactpersoon kan bij vragen over de medische toestand en/of de behandeling terecht bij de arts. De familiebegeleider kan hiervoor een afspraak maken.

Bezoek op de IC/MC

De aanwezigheid van dierbaren bij ernstig zieke patiënten is belangrijk voor het herstel en gevoel van veiligheid. Wegens de kwetsbaarheid van deze patiënten, zijn de bezoektijden echter beperkt en vragen we bezoek rekening te houden met onze bezoekregels. Dit zijn algemene afspraken, het kan zijn dat voor uw naaste individuele afspraken worden gemaakt.

Meer weten?

Terug naar boven