Intensive Care en Medium Care (IC/MC)

Bezoektijden en -afspraken IC/MC

Op de IC/MC geldt de volgende bezoekersregeling:

 • Per patiënt is twee keer per dag bezoek toegestaan.
 • Bezoektijden zijn van 11.00 tot 12.00 en van 19.00 tot 20.00 uur. 
 • Per patiënt is alleen bezoek van naaste familie toegestaan.
 • Blijf thuis wanneer u verkoudheidsklachten heeft.
 • Maximaal 2 bezoekers per patiënt: er mogen niet meer dan 2 bezoekers per patiënt. Houdt u er rekening mee dat 2 tot 3 keer per dag een halfuur bezoek vaak lang genoeg is. Overig bezoek kan in de centrale hal wachten.
 • Bezoekbeperking: het kan voorkomen dat medisch of verpleegkundig personeel u verzoekt de kamer tijdelijk te verlaten. Dit kan per dag, persoon of situatie anders zijn. Wij vragen uw begrip hiervoor.
 • Contactpersoon: als contactpersoon krijgt u alle informatie over de gezondheidstoestand en behandeling van uw naaste of familielid. Vanwege de privacyregels kunnen wij anderen geen informatie verstrekken.
 • Bezoek van kinderen: overleg dit eerst met de verpleegkundige. De afdeling heeft speciaal voorlichtingsmateriaal voor kinderen. Dit is verkrijgbaar bij de familiebegeleider.  

Bezoek op maat bij chronische IC/MC patiënten of bij verslechtering toestand:

Langer opgenomen: als de patiënt langer dan 7 dagen is opgenomen, dan kunt u in overleg met de verpleegkundige op maat afspraken maken over de bezoektijden.

Verslechtering toestand patiënt: als de toestand van de patiënt verslechtert, worden in overleg met de contactpersoon op maat afspraken gemaakt over uw aanwezigheid en de bezoekmogelijkheden. Indien nodig (en beschikbaar) wordt door de familiebegeleider een familiekamer toegewezen.

 • Rustuur: wij vragen u om van 13.00 tot 15.00 uur het rustuur van de patiënt te respecteren.
 • Coördinatie bezoek: om te voorkomen dat een patiënt te veel of te vaak bezoek krijgt, vragen we aan de contactpersoon om het bezoek te coördineren en ervoor te zorgen dat er een beperkt aantal bezoekers op de IC/MC komt.
 • Artsenvisite: Tussen 10.00 en 11.00 uur lopen de artsen samen met de verantwoordelijk verpleegkundige een visiteronde bij alle patiënten op de unit. In uitzonderlijke gevallen kan de arts vragen om de kamer tijdens de visite te verlaten.
 • Helpen in de zorg: als u het prettig vindt om mee te helpen in de dagelijkse zorg, dan bieden wij die mogelijkheid. Denk hierbij aan de verzorging, helpen met eten en drinken, tijdens activiteiten, bijvoorbeeld bij mobiliseren in de stoel of tijdens periodes van verwardheid. U kunt de wensen en mogelijkheden bespreken met de verpleegkundige.

Grensoverschrijdend gedrag

Als bezoek zich niet houdt aan de gemaakte afspraken en/of algemene huisregels, dan kunnen beperkingen opgelegd worden ten aanzien van de bezoektijden en bezoekregels. Er wordt zo nodig melding gemaakt van grensoverschrijdend gedrag.

Terug naar boven