Intensive Care en Medium Care (IC/MC)

Bezoektijden en -afspraken IC/MC

Op de IC/MC (voor zowel coronapatiënten als niet-coronapatiënten) geldt de volgende bezoekersregeling:

  • Per patiënt is twee keer per dag bezoek toegestaan.
  • Bezoektijden zijn van 11.00 tot 12.00 en van 19.00 tot 20.00 uur. 
  • Per patiënt is alleen bezoek van naaste familie toegestaan.
  • Per patiënt zijn maximaal twee bezoekers toegestaan. 
  • Blijf thuis wanneer u klachten heeft die op corona kunnen wijzen. 

Voor bezoek aan corona(verdachte) patiënten geldt het volgende:

Coronaverdachte patiënt

In principe mag er geen bezoek bij coronaverdachte patiënten. Als de situatie van de patiënt hierom vraagt kan hier natuurlijk een uitzondering op gemaakt worden. In dat geval gelden dezelfde bezoekregels als voor coronapositieve patiënten en wordt een chirurgisch mond-neusmasker uitgereikt.

Coronapositieve patiënt

Voor een coronapositieve patiënt gelden dezelfde bezoekregels als hierboven beschreven bij niet-coronapatiënten. Aanvullend geldt hier dat de verpleegkundige van de IC naast een chirurgisch mond-neusmasker ook een spatbril geeft aan de bezoekers en hen instrueert over het dragen ervan en de verdere bezoekregels. U krijgt geen beschermende kleding aan. 

Terug naar boven