Intensive Care en Medium Care (IC/MC)

Intensive en Medium Care

Algemene informatie

Als u extra zorg nodig hebt

Als u in ons ziekenhuis wordt opgenomen, gebeurt dit vaak op een reguliere verpleegafdeling. Op welke afdeling u ligt, is meestal afhankelijk van de aandoening waarvoor u wordt behandeld. U wordt op de Intensive Care (IC) of Medium Care (MC) opgenomen wannneer u extra zorg of speciale bewaking nodig hebt. Bijvoorbeeld bij een levensbedreigende ziekte, levensbedreigende complicaties of na een complexe operatie. Deze opnames kunnen onverwacht zijn. Denk bijvoorbeeld aan patiënten met een longontsteking,  ontstoken hartklep, infectie na een operatie, bloedvergiftiging, hartstilstand of na een ongeluk.

Onze locatie in Nieuwegein heeft een IC/MC-afdeling. Op de IC zijn 22 bedden, de MC heeft 10 bedden. Op de IC zijn het allemaal eenpersoonskamers en op de MC tweepersoonskamers. Ook op onze locatie in Utrecht zijn er bedden beschikbaar.

Een aantal kamers heeft een sluis. Hier liggen patiënten die geïsoleerd verzorgd moeten worden, bijvoorbeeld omdat ze een infectie hebben.

Wilt u een patiënt bezoeken die op de Intensive Care (IC) of Medium Care (MC) is opgenomen? U bent van harte welkom! 

Onze familiebegeleider of verpleegkundige ontvangt u op de afdeling. Het kan zijn dat u wordt verzocht nog even te wachten in de wachtruimte, bijvoorbeeld omdat het druk is op de kamer of omdat de verpleegkundige of arts nog bezig is met uw familielid.

Patiënten op de IC/MC hebben extra zorg nodig; hun lichaamsfuncties moeten goed in de gaten worden gehouden en zo nodig ondersteund worden. Houd er daarom rekening mee dat degene die u bezoekt aan verschillende apparaten en slangen kan liggen, zoals de beademingsmachine, nierdialyse, bewakingsmonitor of infuuspompen. Elk apparaat heeft zijn eigen alarmsignaal. Daardoor hoort u vaak 'piepjes' op de kamer.

Bezoekregels

De aanwezigheid van dierbaren bij ernstig zieke patiënten is belangrijk voor het herstel en gevoel van veiligheid. We vragen we u rekening te houden met onze bezoekregels en -afspraken

Postadres

Wilt u een patiënt op de IC of MC een kaartje sturen? Dat kan naar de volgende adressen:

St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
[vul hier de naam van de patiënt in]
ICU, kamer [vul hier het kamernummer in]
Postbus 2500
3430 EM Nieuwegein

St. Antonius Ziekenhuis Utrecht
[vul hier de naam van de patiënt in]
IC, kamer [vul hier het kamernummer in]
Postbus 2500
3430 EM Nieuwegein

Telefonisch contact

U kunt de IC/MC ook telefonisch bereiken:

Nieuwegein

  • IC/MC-receptie: 088 320 06 00
  • Familiebegeleider: 088 320 66 37

Utrecht

  • IC-receptie: 088 320 60 00

Informed consent betekent letterlijk 'geïnformeerde toestemming'. Volgens de wet WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) dienen alle patiënten toestemming te geven voor een medische behandeling. Dit nadat ze goed en volledig geïnformeerd zijn over hun toestand (diagnose) en eventuele behandeling. Hierbij wordt uitgelegd wat de voorgestelde behandeling inhoudt en of er eventueel alternatieven zijn. Daarnaast komt aan bod wat de voor- en nadelen van de behandeling zijn en wat de gevolgen zijn als van de behandeling wordt afgezien. Ook worden de belangrijkste risico’s van de behandeling besproken.

Op grond van deze informatie kan een patiënt toestemming geven voor de behandeling of deze toestemming niet verlenen. Als dit niet goed met de patiënt zelf kan worden besproken, wordt een beroep gedaan op de wettelijke vertegenwoordiger.  Bij spoedeisende zorg, zoals op de IC, is het soms niet mogelijk eerst toestemming te vragen aan de patiënt of de contactpersoon. In dat geval kan de behandeling wel alvast gestart worden en zal zodra dit kan de arts dit bespreken met de patiënt en anders met de contactpersoon. Dan wordt ook uitleg gegeven over de behandeling en de eventuele complicaties die kunnen optreden

Wettelijk vertegenwoordiger en contactpersoon

De intensivist informeert de patiënt en/of de familie over zijn/haar medische toestand. Deze informatie betreft de diagnose, eventuele onderzoeken, de behandeling en de verwachtingen op korte en langere termijn. Strikt genomen (volgens de letter der wet) heeft de arts alleen een behandelrelatie met de patiënt. Op de IC is de patiënt echter niet altijd in staat om actief aan gesprekken deel te nemen of om belangrijke beslissingen over zijn/haar behandeling te nemen.

Wettelijk gezien mogen wij niet aan iedereen informatie over patiënten verstrekken. Daarom spreken wij bij opname van de patiënt af wie de contactpersoon namens de familie is. Meestal is dit de partner of een eerstegraads familielid. Als de patiënt zelf niet in staat is om alle informatie over een behandeling goed te kunnen verwerken en op grond daarvan toestemming te geven, dan wordt de wettelijk vertegenwoordiger van de patiënt namens de patiënt de gesprekspartner van de arts. Dat kan dezelfde persoon als de contactpersoon zijn, maar dat hoeft niet. De wettelijk vertegenwoordiger denkt mee over beslissingen met betrekking tot de behandeling van de patiënt, als de patiënt daartoe zelf niet in staat is.

Onderdelen van standaard IC-behandeling

De medische en verpleegkundige zorg op de intensive care kan wisselen van relatief eenvoudig tot zeer ingewikkeld. De totale behandeling bestaat uit verschillende onderdelen. Zo krijgt de patiënt infusen, slangetjes en soms een beademingsbuisje om de behandeling veilig te kunnen toepassen. Daarnaast is er frequent onderzoek nodig (bloedonderzoek, foto’s van hart en longen, kweken) en worden allerlei medicijnen toegediend. Het is niet altijd mogelijk om steeds als het aan de orde is voor alle onderdelen van de behandeling, de voor- en nadelen en de risico’s uitvoerig toe te lichten.

Tot de standaard IC-behandeling behoren: perifeer infuus, arterielijn, blaaskatheter, maagsonde, centrale lijn, toediening van antibiotica, o.a. Selectieve Darm Decontaminatie (SDD), toediening van vasoactieve medicijnen, toediening van bloedproducten (transfusie), toediening van andere medicatie, anesthesie en sedatie, intubatie, beademing, bloedafname voor onderzoek, vervoer voor onderzoek en behandeling, overige diagnostiek zoals een echo of CT-scan.

Meestal zijn niet alle behandelonderdelen op u als patiënt of op uw familielid of naaste van toepassing, maar als er om toestemming (informed consent) voor behandeling op de IC wordt gevraagd, dan wordt het totaalpakket bedoeld, zoals hierboven staat beschreven.

Aanvullende behandelingen op de IC

De hiervoor beschreven onderdelen van de behandeling gelden voor bijna alle patiënten op de IC. Er zijn nog andere onderdelen van de behandeling, die niet tot de standaard IC behandeling behoren en die we, als ze van toepassing zijn, uitvoerig met de patiënt en naasten bespreken.

Heeft u vragen over informed consent, stel deze dan aan uw behandelend arts.

 

De beste zorg door moderne technieken

Onze Intensive & Medium Care op locatie Nieuwegein voldoet aan alle strenge veiligheids- en kwaliteitseisen en beschikt over alle faciliteiten om u de zorg te bieden die u nodig heeft. Het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein heeft de grootste niet-academische IC/MC in de regio.

Bovendien biedt onze IC/MC de ernstig zieke patiënten die zijn opgenomen nóg meer privacy en rust, wat het genezingsproces positief beïnvloedt en kan bespoedigen. Voor de IC- en MC-verpleegkundigen, studenten en intensivisten zijn de werkomstandigheden op de moderne IC/MC optimaal, waardoor zij nog beter in staat zijn om als team topzorg te verlenen aan patiënten en hun familieleden.

IC en MC, het verschil

Zowel op de IC en MC liggen patiënten die extra verzorging, bewaking en ondersteuning van de vitale lichaamsfuncties nodig hebben. Op de IC behandelen we patiënten waarbij de lichaamsfuncties in gevaar zijn, bijvoorbeeld door een operatie of ernstige ziekte. Medische apparatuur neemt de lichaamsfuncties, zoals de ademhaling, bloedsomloop, nierfunctie en spijsvertering, dan tijdelijk over.

Op de MC liggen patiënten die iets minder ernstig ziek zijn. Op deze afdeling is dan ook minder apparatuur aanwezig die de vitale functies ondersteunen. Op beide afdelingen zijn 24 uur per dag verpleegkundigen en artsen aanwezig.

Opname op de IC of MC

Wanneer u op de Intensive of Medium Care opgenomen bent, wordt u continu verpleegd en bewaakt door een gespecialiseerde IC/MC-verpleegkundigen of verpleegkundigen in opleiding hiervoor. De hoofdbehandelaar op de IC/MC is de intensivist. Dit is een medisch specialist die zich na een basisspecialisme (vaak interne geneeskunde of anesthesiologie) heeft gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met verschillende aandoeningen op IC en MC. Om u de beste behandeling te geven werken zij nauw samen met andere medisch specialisten in het ziekenhuis. Kortom, u bent bij ons in goede handen.

Terug op de reguliere verpleegafdeling

Als uw gezondheid verbeterd is en uw lichaamsfuncties stabiel genoeg zijn, komt u weer op een reguliere verpleegafdeling te liggen. Welke afdeling dat is, is afhankelijk van uw klachten of aandoening. Daar zult u merken dat de verpleegkundigen en de arts minder vaak bij u langskomen dan u gewend was. Dat is niet omdat we u zijn vergeten, maar omdat het zo goed met u gaat dat we u minder streng hoeven te controleren.

Lees hier meer over de IC/MC.

Terug naar boven