Intensive Care en Medium Care (IC/MC)

Intensive en Medium Care

Algemene informatie

Om onze patiënten en medewerkers op de Intensive Care te beschermen tegen het coronavirus, is de bezoekersregeling aangepast.

Als u extra zorg nodig hebt

Als u in ons ziekenhuis wordt opgenomen, gebeurt dit vaak op een reguliere verpleegafdeling. Op welke afdeling u ligt, is meestal afhankelijk van de aandoening waarvoor u wordt behandeld. U wordt op de Intensive Care (IC) of Medium Care (MC) opgenomen wannneer u extra zorg of speciale bewaking nodig hebt. Bijvoorbeeld bij een levensbedreigende ziekte, levensbedreigende complicaties of na een complexe operatie. Deze opnames kunnen onverwacht zijn. Denk bijvoorbeeld aan patiënten met een longontsteking,  ontstoken hartklep, infectie na een operatie, bloedvergiftiging, hartstilstand of na een ongeluk.

Onze locatie in Nieuwegein heeft een IC/MC-afdeling. Op de IC zijn 22 bedden, de MC heeft 10 bedden. Op de IC zijn het allemaal eenpersoonskamers en op de MC tweepersoonskamers. Ook op onze locatie in Utrecht zijn er bedden beschikbaar.

Een aantal kamers heeft een sluis. Hier liggen patiënten die geïsoleerd verzorgd moeten worden, bijvoorbeeld omdat ze een infectie hebben.

Wilt u een patiënt bezoeken die op de Intensive Care (IC) of Medium Care (MC) is opgenomen? U bent van harte welkom! Op de IC of MC zijn geen vaste bezoekuren. U kunt uw familielid of naaste 24 uur per dag bezoeken.

Onze familiebegeleider of verpleegkundige ontvangt u op de afdeling. Het kan zijn dat u wordt verzocht nog even te wachten in de wachtruimte, bijvoorbeeld omdat het druk is op de kamer of omdat de verpleegkundige of arts nog bezig is met uw familielid.

Patiënten op de IC/MC hebben extra zorg nodig; hun lichaamsfuncties moeten goed in de gaten worden gehouden en zo nodig ondersteund worden. Houd er daarom rekening mee dat degene die u bezoekt aan verschillende apparaten en slangen kan liggen, zoals de beademingsmachine, nierdialyse, bewakingsmonitor of infuuspompen. Elk apparaat heeft zijn eigen alarmsignaal. Daardoor hoort u vaak 'piepjes' op de kamer.

Bezoekregels

De aanwezigheid van dierbaren bij ernstig zieke patiënten is belangrijk voor het herstel en gevoel van veiligheid. Daarom is  de IC/MC de hele dag open voor bezoek. Wel vragen we u rekening te houden met onderstaande bezoekregels en -afspraken. Deze afspraken zijn algemeen; het kan zijn dat er voor uw naaste of familielid individuele afspraken worden gemaakt.

 • Maximaal 2 bezoekers per patiënt: om ervoor te zorgen dat de rust zoveel mogelijk bewaard wordt, mogen niet meer dan 2 bezoekers tegelijk aanwezig zijn bij de patiënt. Komt u met meer personen, wissel elkaar dan af in de bezoekersruimte van de IC/MC. Probeer dit zo rustig mogelijk te doen en overleg met elkaar wie hoelang bij de patiënt blijft. Stem uw bezoek af op de toestand van de patiënt. Raadpleeg zo nodig de verpleegkundige bij vragen/twijfels hieromtrent.
 • Coördinatie bezoek: om te voorkomen dat een patiënt te veel of te vaak bezoek krijgt, vragen we aan de contactpersoon het bezoek te coördineren en ervoor te zorgen dat een beperkt aantal bezoekers op de IC/MC komt. De bezoekersruimte op de IC/MC is klein. We vragen u daarom om met maximaal 4 bezoekers de IC/MC betreden. Overig bezoek kan in de centrale hal wachten.
 • Bezoekbeperking: het kan gebeuren dat de arts of verpleegkundige bezoek beperkt om te voorkomen dat de patiënt overbelast/overprikkeld wordt.
 • Wachten: de ernst van de ziekte van patiënten maakt verzorging, onderzoek en behandeling noodzakelijk. Het kan daarom voorkomen dat we u vragen te wachten, voordat u de patiënt kunt bezoeken. Ook kan het voorkomen dat u het bezoek moet onderbreken om verpleegkundigen of artsen tijd en ruimte te geven voor de nodige zorg en behandeling.
 • Nachtrust: we vragen u om van 22.00 tot 08.00 uur de nachtrust van de patiënt te respecteren.
 • Contactpersoon: als contactpersoon krijgt u alle informatie over de gezondheidstoestand en behandeling van uw naaste of familielid. Vanwege de privacyregels kunnen wij anderen geen informatie verstrekken.
 • Bezoek van kinderen of anderen dan naaste familie of intieme vrienden: overleg dit eerst met de verpleegkundige. De afdeling heeft speciaal voorlichtingsmateriaal voor kinderen.
 • Helpen met de zorg: voor zover de toestand van de patiënt en de situatie op de afdeling dat toelaten, kunnen familie/naaste(n) helpen bij de zorg voor de patiënt. Dit gebeurt altijd in overleg met de verpleegkundige.

Postadres

Wilt u een patiënt op de IC of MC een kaartje sturen? Dat kan naar de volgende adressen:

St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
[vul hier de naam van de patiënt in]
ICU, kamer [vul hier het kamernummer in]
Postbus 2500
3430 EM Nieuwegein

St. Antonius Ziekenhuis Utrecht
[vul hier de naam van de patiënt in]
IC, kamer [vul hier het kamernummer in]
Postbus 2500
3430 EM Nieuwegein

Telefonisch contact

U kunt de IC/MC ook telefonisch bereiken:

Nieuwegein

 • IC/MC-receptie: 088 320 06 00
 • Familiebegeleider: 088 320 66 37

Utrecht

 • IC-receptie: 088 320 60 00

De beste zorg door moderne technieken

Onze Intensive & Medium Care op locatie Nieuwegein voldoet aan alle strenge veiligheids- en kwaliteitseisen en beschikt over alle faciliteiten om u de zorg te bieden die u nodig heeft. Het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein heeft de grootste niet-academische IC/MC in de regio.

Bovendien biedt onze IC/MC de ernstig zieke patiënten die zijn opgenomen nóg meer privacy en rust, wat het genezingsproces positief beïnvloedt en kan bespoedigen. Voor de IC- en MC-verpleegkundigen, studenten en intensivisten zijn de werkomstandigheden op de moderne IC/MC optimaal, waardoor zij nog beter in staat zijn om als team topzorg te verlenen aan patiënten en hun familieleden.

IC en MC, het verschil

Zowel op de IC en MC liggen patiënten die extra verzorging, bewaking en ondersteuning van de vitale lichaamsfuncties nodig hebben. Op de IC behandelen we patiënten waarbij de lichaamsfuncties in gevaar zijn, bijvoorbeeld door een operatie of ernstige ziekte. Medische apparatuur neemt de lichaamsfuncties, zoals de ademhaling, bloedsomloop, nierfunctie en spijsvertering, dan tijdelijk over.

Op de MC liggen patiënten die iets minder ernstig ziek zijn. Op deze afdeling is dan ook minder apparatuur aanwezig die de vitale functies ondersteunen. Op beide afdelingen zijn 24 uur per dag verpleegkundigen en artsen aanwezig.

Opname op de IC of MC

Wanneer u op de Intensive of Medium Care opgenomen bent, wordt u continu verpleegd en bewaakt door een gespecialiseerde IC/MC-verpleegkundigen of verpleegkundigen in opleiding hiervoor. De hoofdbehandelaar op de IC/MC is de intensivist. Dit is een medisch specialist die zich na een basisspecialisme (vaak interne geneeskunde of anesthesiologie) heeft gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met verschillende aandoeningen op IC en MC. Om u de beste behandeling te geven werken zij nauw samen met andere medisch specialisten in het ziekenhuis. Kortom, u bent bij ons in goede handen.

Terug op de reguliere verpleegafdeling

Als uw gezondheid verbeterd is en uw lichaamsfuncties stabiel genoeg zijn, komt u weer op een reguliere verpleegafdeling te liggen. Welke afdeling dat is, is afhankelijk van uw klachten of aandoening. Daar zult u merken dat de verpleegkundigen en de arts minder vaak bij u langskomen dan u gewend was. Dat is niet omdat we u zijn vergeten, maar omdat het zo goed met u gaat dat we u minder streng hoeven te controleren.

Lees hier meer over de IC/MC.

Terug naar boven