Intensive Care en Medium Care (IC/MC)

Zorgverleners op de Intensive Care en Medium Care

Op de IC en MC werken we onderling met veel verschillende disciplines samen om zo de best mogelijke zorg aan de patiënten te kunnen geven.

IC/MC-verpleegkundige en leerling IC/MC-verpleegkundige

De IC/MC-verpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg voor ernstig zieke patiënten. Hij/zij zorgt 24 uur per dag voor de patiënt en houdt de medische apparatuur in de gaten. De verpleegkundige is vaak in gezelschap van een leerling verpleegkundige die nog de speciale opleiding tot IC/MC-verpleegkundige volgt.

Intensivist

Op de IC/MC is de intensivist de hoofdbehandelaar. Een intensivist is een medisch specialist die zich na een basisspecialisme (vaak interne geneeskunde of anesthesiologie) heeft gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met allerlei aandoeningen op een Intensive Care afdeling. Vanzelfsprekend stemt hij/zij behandelingen af met andere medisch specialisten.

Overig behandelende specialisten

Afhankelijk van de operatie zijn er verschillende specialisten die langskomen. Dit zijn meestal de chirurgen die de operatie hebben uitgevoerd. Zij zijn gespecialiseerd in medisch onderzoek en behandelingen op hun aandachtsgebied.

Arts-assistent

Op de IC/MC staan ook arts-assistenten aan het bed van de patiënt. Dit zijn basisartsen die in opleiding zijn voor een medisch specialisme als Anesthesiologie, Interne Geneeskunde, Chirurgie of Spoedeisende Hulp. Ze werken nauw samen met (en onder supervisie van) de intensivist.

Verpleegkundig specialist

Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die specialistische kennis heeft van en ervaring heeft met een bepaald vakgebied. De verpleegkundig specialist heeft meer verantwoordelijkheden dan een verpleegkundige. Zo mag de verpleegkundig specialist zelfstandig bepaalde medische handelingen uitvoeren.

Op de IC/MC staan de verpleegkundig specialisten, net als de arts-assistenten, aan het bed van de patiënt. Ze werken nauw samen met (en onder supervisie van) de intensivist.

Fysiotherapeut

Fysiotherapeuten geven patiënten op de IC/MC na een operatie ademhalingsoefeningen. Ze controleren of de patiënt voldoende diep kan doorzuchten. Als er sprake is van slijmvorming in de longen helpen ze bij het ophoesten van slijm. De fysiotherapeut houdt de patiënt actief en helpt patiënten weer actief te worden na een tijd inactief geweest te zijn. Ook helpen ze patiënten te ontwennen van een langdurige beademingsperiode. 

Maatschappelijk werker

Een opname op de IC en/of MC brengt onzekerheden en spanningen met zich mee. Vaak ook angst en verdriet en dit kan stress met zich meebrengen. Dit heeft dan niet alleen betrekking op de patiënt, maar zeker ook op zijn of haar naasten. Maatschappelijk werk kan in dit geval hulp of advies geven bij vragen en problemen waar men mee zit. De IC/MC-verpleegkundige kan een afspraak maken indien maatschappelijk werk wenselijk is.

Familiebegeleider

Op de IC/MC zijn ook familiebegeleiders. U kunt bij hem/haar terecht voor:

  • Opvang en begeleiding van familie/naasten.
  • Informatie over praktische zaken in het ziekenhuis.
  • Organiseren van een gesprek tussen familie/naasten en de arts.

De familiebegeleider is op werkdagen aanwezig van 09.30 tot 19.30 uur en telefonisch bereikbaar op 088 320 66 37.

Ondersteunende diensten

Op de afdeling werken verschillende mensen die de verpleegkundigen ondersteunen. Dit zijn voedingsassistenten, schoonmakers, secretaresses, administrateurs en andere medewerkers die hand-en-spandiensten verrichten.

Pastorale dienst

Mocht er behoefte zijn aan contact met een medewerker van de pastorale dienst dan kan dat geregeld worden door de IC/MC-verpleegkundige of de gastvrouw.

Terug naar boven