Intensive Care en Medium Care (IC/MC)

Behandelingen & onderzoeken Intensive Care en Medium Care (IC/MC)

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal behandelingen en onderzoeken op de Intensive Care en Medium Care.

Een verblijf op de Intensive Care kan een ingrijpende gebeurtenis zijn. Dit dagboek kunnen naasten van de patiënt invullen om zo de opname op de IC te verwerken. 

U kunt in uw eigen woorden beschrijven wat uw naaste/familielid doormaakt tijdens de opname. U kunt bijvoorbeeld schrijven over:

  • de onderzoeken die worden gedaan en wat de  uitslagen zijn;
  • de verzorging die ze krijgen tijdens de opname;
  • hoe de kamer eruitziet en welke geluiden de apparatuur maakt;
  • wie op bezoek komen;
  • wat er thuis allemaal gebeurt.

Als u het op prijs stelt kan ook de verpleegkundige iets in het dagboek schrijven. 

Lees meer over het patiëntendagboek. 

Op de Intensive Care liggen vaak patiënten die tijdelijke ondersteuning van de ademhaling nodig hebben. Deze ondersteuning wordt gegeven door een beademingsmachine.

Beademing kan levensreddend zijn en geeft de patiënt tijd om van zijn/haar aandoening te genezen. Door de beademing kunnen we zuurstof in de longen brengen en koolzuurgas (CO2) uit het lichaam verwijderen. Patiënten die onvoldoende zelf kunnen ademhalen of die de kracht niet meer hebben om voldoende adem te halen, kunnen worden beademd.

Lees meer over beademing op de Intensive Care. 

Op de Intensive Care liggen vaak patiënten bij wie de beademing wordt ondersteund door een beademingsmachine. In sommige gevallen is een buikligging tijdens de beademing nodig.

Het doel van buikligging is om de gaswisseling te verbeteren. De longen hebben aan de rugzijde een groter oppervlak dan aan de voorzijde, waardoor de doorbloeding beter is. Door de patiënt op de buik te draaien, gaat een deel van de longblaasjes weer open en kan de uitwisseling van zuurstof en koolstofdioxide beter plaatsvinden. Daarnaast kan opgehoopt slijm makkelijker weglopen bij een patiënt in buikligging.

Lees meer over beademing in de buikligging.

Het woord ‘tracheotomie’ is afgeleid van het Latijnse ‘tracheo’ en ‘tomie’. Tracheo betekent ‘luchtpijp’ en’ tomie’ betekent ‘een opening maken’. Dit geeft precies aan wat er gebeurt: via de hals wordt een opening in de luchtpijp gemaakt.

Door deze opening wordt een klein plastic buisje (tracheacanule) in de luchtpijp geschoven. Zo ontstaat een kunstmatige verbinding tussen de luchtpijp en buitenlucht: het tracheostoma. De tracheacanule is een alternatief voor een tube (spreek uit ‘tjoeb’). Een tube is een buisje dat doorloopt tot in de luchtpijp door de mond.

Lees meer over tracheotomie op de Intensive Care. 

Op de Intensive Care kunnen patiënten een nierfunctievervangende behandeling (dialyse) ondergaan. De nieren houden het bloed in feite schoon. Als de nieren niet goed werken, hopen afvalstoffen en vocht zich op in het lichaam.

U wordt dan ziek. Het kan dan noodzakelijk zijn om uw bloed op een andere manier, via een kunstnier, te zuiveren. Dit heet ‘dialyseren’.

Op de IC gebruiken we twee methodes van dialyse: CVVH (de meest voorkomende vorm) en hemodialyse. De intensivist bepaalt welke vorm voor u het meest geschikt is.

Lees meer over de nierfunctievervangende behandeling op de Intensive Care.

Als uw familielid of naaste een hartstilstand heeft gehad en is gereanimeerd, wordt hij/zij op de Intensive Care (IC) behandeld. We kunnen niet goed voorspellen welke gevolgen een hartstilstand precies heeft. De behandeling is erop gericht om de schade zoveel mogelijk te beperken. Daarom wordt uw naaste de eerste 24 uur na opname gekoeld op de IC als zijn of haar lichaamstemperatuur boven de 36 graden komt. Na 24 uur wordt het koelen gestopt en kan het lichaam vanzelf weer langzaam opwarmen. Dit kan enige tijd duren; hoelang precies verschilt per patiënt.

Lees meer over de behandeling na een reanimatie. 

Na een opname op de Intensive Care (IC) kunnen onverwachte klachten ontstaan, die soms lang aanhouden. De IC biedt hiervoor een speciaal nazorgtraject aan.

Het kan zijn dat u na een opname op de IC thuis lichamelijke en/of psychische klachten krijgt. Denk bijvoorbeeld aan (onverklaarbare) pijnen, een zwakke conditie, kortademigheid, angsten, depressies, emotionele buien, concentratieproblemen, slaapstoornissen, gewichtsverlies en verminderde eetlust. Deze klachten komen veel voor en kunnen de kwaliteit van uw leven sterk beïnvloeden.

Ons doel is om de kwaliteit van leven te verbeteren. Niet alleen voor u, maar ook voor (en mét) uw naasten. Wij kunnen u helpen door:

•  begeleiding bij de verwerking van uw opname op de IC en/of
•  verwijzing naar specialistische hulpverleners.

Lees meer over nazorg op de Intensive Care.

Terug naar boven