Specialismen & behandelcentra

Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde

U kunt bij het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde in het St. Antonius Ziekenhuis terecht wanneer u bent doorverwezen door het specialisme Kaakchirurgie- en Mondziekten.

Bij ons werken tandartsen die zich op verschillende terreinen extra hebben gespecialiseerd en zeer ervaren zijn in het behandelen van mensen met complexe problemen in de mond.

Wat valt onder Bijzondere Tandheelkunde?

Bij Bijzondere Tandheelkunde gaat het o.a. om ernstige aangeboren afwijkingen, zoals bijvoorbeeld patiënten met groeistoornissen, met in aanleg weinig tanden en kiezen, een schisis (‘hazenlip’) of slecht tandglazuur.

Soms zijn afwijkingen niet aangeboren, maar zijn ze later ontstaan, zoals ernstige slijtage door teveel frisdrank, maagzuur of knarsen. Ook mensen met gebitsprothese problemen, waarbij het kaakbot is geslonken of de boven- en onderkaak niet goed op elkaar sluiten, vragen bijzondere zorg. Verder gaat het om mensen die, op wat voor manier dan ook,  een ernstig trauma hebben opgelopen, zoals een kaakbreuk of ander letsel aan de kaak of het aangezicht.

Tot slot zijn er patiënten met pijn bij het kauwen, bijten of bewegen. Dit kan komen door pijn in de kauwspieren, het kaakgewricht of door het blokkeren van het kaakgewricht. In het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde zijn tandartsen werkzaam die zich speciaal op die problematiek hebben toegelegd. Mogelijk wordt hierbij ook de hulp van een fysiotherapeut ingeschakeld.

Tandheelkunde in het St. Antonius Ziekenhuis

Multidisciplinaire aanpak

Gezien de complexiteit van de aandoeningen werkt het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde nauw samen met andere medische specialisten in het St. Antonius Ziekenhuis. Zo kan de hulp worden ingeroepen van onder andere psychologen, logopedisten, orthodontisten, fysiotherapeuten, anesthesisten en ons als kaakchirurgen.

Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde hoeft niet altijd tot behandeling over te gaan. Het centrum kan zich ook beperken tot advies aan u of uw tandarts.

Let op! Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde behandelt alleen op basis van doorverwijzing via tandarts of kaakchirurg. Het kan zijn dat de kosten voor consultatie en behandeling grotendeels worden vergoed vanuit de basisverzekering. Er geldt wel een wettelijk eigen risico. De tandarts zal voor een behandeling een aanvraag bij uw zorgverzekeraar doen.

Aandachtsgebieden

In het St. Antonius heeft het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde bijzondere expertise op het gebied van:

  • Gnathologie en chronische pijnpatiënten
  • Restauratieve en prothetische tandheelkunde
Terug naar boven