Behandelingen & onderzoeken Chirurgie

Chemotherapie bij borstkanker

Chemotherapie is de behandeling van kanker met celdodende of celdelingremmende medicijnen: cytostatica. Er zijn verschillende soorten cytostatica, elk met een eigen werking en bijwerkingen. De medicijnen kunnen op verschillende manieren worden toegediend, per infuus, als tablet of per injectie.

Via het bloed verspreiden zij zich door uw lichaam en kunnen op vrijwel alle plaatsen kankercellen bereiken. Chemotherapie kan onderdeel van een curatieve behandeling zijn. Uit onderzoek is gebleken dat de overlevingskansen door deze adjuvante behandeling toenemen.

Meer over chemotherapie bij borstkanker

Chemotherapie wordt ook wel geadviseerd als palliatieve behandeling wanneer bij iemand uitzaaiingen zijn geconstateerd. Dit kan het geval zijn als iemand een snelgroeiende tumor of plaatselijke klachten heeft, terwijl de algehele conditie redelijk is. Cytostatica kunnen uitzaaiingen soms (tijdelijk) verkleinen.

Dagbehandeling Kankercentrum

De cytostatica worden gedurende een aantal dagen of uren toegediend volgens een vastgesteld schema. Hierna volgt een rustperiode van een aantal dagen of weken. Een dergelijk schema van toediening met daarna een rustperiode heet een cytostaticumkuur. Zo'n kuur wordt enige malen herhaald.

Behandelingen met chemotherapie per infuus worden op de dagbehandeling in Utrecht gegeven. U hoeft hiervoor dus niet te worden opgenomen. De behandeling vindt plaats op een vaste dag in de week. U kunt nagaan welke dag voor u het gunstigst is, bijvoorbeeld in verband met begeleiding. Voor intraveneuze chemotherapie (via een infuus) komt u eveneens naar de dagbehandeling van het Kankercentrum. Daar werken gespecialiseerd verpleegkundigen die u helpen bij het toedienen van de cytostatica.

Bijwerkingen chemotherapie

Zoals alle medicijnen heeft ook chemotherapie bijwerkingen. Tegen een aantal bijwerkingen, zoals misselijkheid worden medicijnen gegeven. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

 • vermoeidheid
 • infecties
 • bloedarmoede
 • kleine bloedinkjes
 • misselijkheid en braken
 • diarree
 • ontstekingen van het mondslijmvlies
 • haaruitval
 • hartklachten
 • uitdrogen van slijmvliezen met name in de vagina
 • verkleuring van de urine
 • grieperig gevoel

Acute misselijkheid en overgeven zijn meestal te bestrijden met medicijnen. De bijwerkingen verminderen doorgaans geleidelijk nadat de cytostaticatoediening is beëindigd. Vermoeidheid kan na een behandeling nog lang aanhouden. Als gevolg van de behandeling met cytostatica kan onvruchtbaarheid optreden, soms blijvend. Uw specialist bespreekt voor het begin van de behandeling met u of een (toekomstige) kinderwens hebt.

Hoofdhuidkoeling

Ter voorkoming van haaruitval beschikken we over een zogenaamde Cold Cap (hoofdhuidkoeler). Dit is een muts die men tijdens de toediening van de chemotherapie op het hoofd zet en die de hoofdhuid koelt.
Lees voor aanvullende informatie de folder: Hoofdhuidkoeling

Meer weten?

Expertise en ervaring

Doordat wij in het St. Antonius Kankercentrum jaarlijks bijna 400 vrouwen met borstkanker behandelen zijn onze teams zeer ervaren in het stellen van diagnoses en het uitvoeren van behandelingen en operaties. Lees hier meer over onze expertise en ervaring.

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Code CHI 73-OD-B-4

Terug naar boven