Specialismen & behandelcentra

Kankercentrum

Het St. Antonius Kankercentrum is de grootste behandelaar van kanker in de regio Midden-Nederland. In ons centrum behandelen we jaarlijks ruim 3.000 nieuwe patiënten.

Hierdoor hebben we veel kennis en ervaring op het gebied van vrijwel alle vormen van kanker; niet alleen van de veel voorkomende soorten, maar ook van vormen die minder vaak voorkomen.

Waarom het St. Antonius Kankercentrum?

Ons Kankercentrum biedt zorg dicht bij u in de buurt. Het centrum bestaat uit meerdere poliklinieken en twee dagbehandeling- en verpleegafdelingen in Utrecht en Nieuwegein. Voor een polikliniekbezoek bij verdenking van kanker kunt u op verschillende locaties terecht. Dat geldt ook voor verder onderzoek en behandeling. Als u snel geholpen wilt worden voor een diagnose binnen één dag, dan kan het zijn dat u naar een specifieke locatie wordt doorverwezen.

Meer weten?

AYA-zorg

Specifieke zorg voor jongvolwassenen met kanker

Buddyhuis

Ontmoetingsplek voor patiënten en ervaringsdeskundigen

Terug naar boven