Aandoeningen Kankercentrum

Longkanker

Als u of iemand in uw familie of vriendenkring te maken krijgt met longkanker is dit zeer ingrijpend. Het is dan belangrijk goed op de hoogte te zijn wat de ziekte inhoudt, welke behandelopties er zijn en welke aanvullende zorg u kunt krijgen. 

In Nederland wordt jaarlijks bij ruim 12.000 mensen kanker in de longen vastgesteld. Longkanker behoort hiermee tot de vier meest voorkomende kankersoorten in Nederland. Het is na prostaatkanker de meest voorkomende soort kanker bij mannen. De laatste jaren komt longkanker ook steeds vaker voor bij vrouwen. Longkanker komt bij mannen met name voor in de leeftijd vanaf 65 jaar en bij vrouwen vanaf 55 jaar.

Meer over longkanker

Als bij u de diagnose longkanker is gesteld, bespreekt uw longarts met u wat de mogelijkheden zijn. U staat centraal en we streven ernaar u de beste medische zorg en service te bieden. Zo kunt u gedurende het hele traject bij het St. Antonius Kankercentrum terecht bij onze gespecialiseerde verpleegkundigen.

Bij longkanker onderscheiden we drie grote groepen:

 • Kleincellige longkanker
 • Niet-kleincellige longkanker
 • Longvlieskanker (mesothelioom)

Het type longkanker speelt een belangrijke rol bij de keuze van behandeling. Het merendeel van de mensen met longkanker (± 80%) heeft het niet-kleincellige longkanker.

Bij elke vorm van longkanker is er verschil in:

 • de manier waarop de tumor groeit;
 • het tempo waarin de tumor groeit;
 • de mate waarin uitzaaiingen kunnen optreden.

Stadiumindeling

Om uw behandeling te bepalen, moet uw specialist weten uit welke soort cellen de tumor is ontstaan, hoe kwaadaardig deze zijn en wat het stadium van de ziekte is (in welke mate de ziekte zich heeft uitgebreid). De specialist stelt het stadium vast door onderzoek te doen naar:

 • de plaats en de grootte van de tumor;
 • de mate van doorgroei in het omringende weefsel;
 • de aanwezigheid van uitzaaiingen in lymfeklieren en/of organen ergens anders in het lichaam.

Deze stadiumindeling is belangrijk voor de inschatting van de prognose en het bepalen van de behandeling.

Symptomen

De symptomen van longkanker zijn soms lastig op te merken. De long heeft geen pijnreceptoren, dus hebben mensen meestal geen klachten. De longvliezen en borstkaswand hebben wel pijnreceptoren. Als een tumor die organen ook aandoet, kan pijn ontstaan. Meestal zijn bloed ophoesten, pijnklachten, kortademigheid en gewichtsverlies redenen om naar de huisarts te gaan.

Longkanker kan verschillende klachten en symptomen geven. Klachten zijn afhankelijk van de omvang van de tumor, maar ook van de exacte plek en eventuele uitzaaiingen.

Klachten bij longkanker kunnen zijn:

 • Verandering in het hoestpatroon, zoals een hardnekkige prikkelhoest.
 • Bloed in opgehoest slijm.
 • Kortademigheid.
 • Vaak terugkerende longontsteking
 • Aanhoudende heesheid
 • Zeurende pijn in de borststreek, rug of in het gebied van de schouders
 • Achteruitgang van de lichamelijke conditie. Dit kan zich uiten in snelle vermoeidheid zonder aanwijsbare reden, gewichtsverlies en/of een gebrek aan eetlust.

Deze symptomen kunnen wijzen op longkanker, maar kunnen ook een andere oorzaak hebben.

Onderzoeken

Uw longarts zal u eerst vragen stellen en vervolgens lichamelijk onderzoek doen. Daarna worden, afhankelijk van de onderzoeken die al zijn gedaan, de vervolgonderzoeken afgesproken. Hierbij worden de onderzoeken zoveel mogelijk in een kort tijdsbestek, na elkaar gepland.

Niet iedereen krijgt dezelfde onderzoeken. Welke onderzoeken bij u worden gedaan, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

CT-scan

Onderzoek naar afwijkingen aan longweefsel, bloedvaten, organen en botten

Behandelingen

Nadat alle onderzoeken zijn afgerond, worden de resultaten besproken in een multidisciplinair overleg. Dit is een ziekenhuisbespreking, waarbij vanuit diverse specialismen artsen aanwezig zijn, zoals een longarts, verpleegkundig specialist, hart-longchirurg, radiotherapeut, nucleair geneeskundige, radioloog en patholoog. Gezamenlijk komen zij tot een voorstel voor een mogelijke behandeling.

Vragenlijsten over hoe het met u gaat

Uw zorgverleners horen graag hoe het met u gaat en wat voor u belangrijk is, zodat ze u nu en in de toekomst nog beter kunnen helpen. Als vast onderdeel van de zorg ontvangt u hiervoor online vragenlijsten om in te vullen. Meer informatie vindt u op: Vragenlijst over uw kwaliteit van leven (PROMs)

Expertise en ervaring

Als uw huisarts u verwijst naar de specialist, dan kunt u in het St. Antonius Kankercentrum rekenen op een behandeling, waarbij u als patiënt écht centraal staat. Dat begint al bij het stellen van de diagnose. We willen u zo kort mogelijk in onzekerheid laten. Daarom nemen we bij een verdenking op longkanker binnen één tot twee werkdagen contact met u op voor een afspraak. Zo nodig kunnen we direct starten met het onderzoekstraject. Vaak zijn de onderzoeken bij het eerste gesprek zelfs al gepland, omdat we van tevoren aan de hand van uw gegevens bepalen welke onderzoeken er nodig zijn.

Begeleiding en advies

Voor patiënten met longkanker heeft het St. Antonius Kankercentrum een gespecialiseerd verpleegkundige. Hij/zij werkt nauw samen met de longartsen en is speciaal geschoold in de zorg voor en begeleiding van patiënten met kanker. U kunt de gespecialiseerd verpleegkundige vragen om extra informatie, uitleg en adviezen.

Psychosociale begeleiding

De diagnose van longkanker kan uw leven ingrijpend verstoren. Door de ziekte en behandeling(en) kunt u te maken krijgen met situaties waarmee u zich geen raad weet, ook als de behandeling al enige tijd geleden heeft plaatsgevonden. 

Wij kunnen u (verschillende) ondersteunende zorg bieden, bijvoorbeeld door een medisch maatschappelijk werker, geestelijk verzorgers, consultatief psychiatrisch verpleegkundige, psycholoog, psychiater, fysiotherapeut, diëtist, seksuoloog, revalidatiearts of een palliatief team.

Het is belangrijk uw problemen en vragen met uw specialist en/of verpleegkundige te bespreken, zodat zij met u kunnen kijken welke hulpverlener u het beste kan helpen. 

Lees meer over psychosociale begeleiding bij kanker

Revalidatie

De ziekte longkanker heeft grote gevolgen. Tijdens en na de behandeling kunt u last krijgen van allerlei klachten. Uw conditie gaat achteruit, misschien bent u moe, angstig of onzeker. Sommige mensen hebben pijn, of kunnen zich minder goed concentreren. Herkent u deze klachten en/of wilt u klachten voorkomen of beperken? Dan kan revalidatie zinvol zijn.

Lees meer over onze revalidatieprogramma’s.

Meer informatie

Websites

Palliatieve zorg/hospices

Als u ongeneeslijk ziek bent, richt de zorg zich op het voorkomen of verlichten van pijn en ongemakken. Dit heet palliatieve zorg en die kan bestaan uit pijnbestrijding, maar ook uit ondersteuning bij het afronden van het bestaan. U vindt hier informatie over palliatieve zorg en hospices in de regio Utrecht.

Gerelateerde informatie

Code LON KAN 73-A

Terug naar boven