Behandelingen & onderzoeken Radiologie

CT-scan (Computer Tomografie)

Een CT-scan is een onderzoek, waarbij met röntgenstralen afbeeldingen worden gemaakt van dwarsdoorsneden van een deel van het lichaam. 

De opnamen die door de CT-scanner gemaakt worden, geven een driedimensionaal beeld. Met de scan kan de arts afwijkingen aan de bloedvaten, organen of botten beter opsporen of beter in beeld krijgen.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek zijn er geen voorbereidingen.

Allergische reactie

Heeft u al eens een allergische reactie gehad op een röntgencontrastmiddel? Meld dit dan ruim voor het onderzoek plaatsvindt bij uw behandelend arts.

Meenemen naar het ziekenhuis

 • Uw zorgverzekeringspas. Informeer altijd vooraf bij uw zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor een (volledige) vergoeding van uw onderzoek in ons ziekenhuis.
 • Indien deze niet digitaal is verstuurd: een verwijzing van uw huisarts of specialist. Zonder een verwijzing wordt uw zorg namelijk niet vergoed. Lees hier meer over vergoeding van uw zorg.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger? Breng uw arts dan voor het onderzoek hiervan op de hoogte. Het is beter om uw ongeboren kind niet aan röntgenstraling bloot te stellen.

Geeft u borstvoeding? Het contrast dat u krijgt toegediend voor een CT-onderzoek wordt voor minder dan 1 procent uitgescheiden in de moedermelk. Contrast lijkt geen schadelijke gevolgen te hebben voor baby's die borstvoeding krijgen. Wilt u niet dat uw baby deze minimale hoeveelheid contrast binnenkrijgt? Dan kunt u de borstvoeding tot 24 uur na het onderzoek afkolven en weggooien.

CT-scan met contrast

Het is niet altijd van te voren bekend of u contrastvloeistof krijgt toegediend. De radioloog kan alsnog beslissen het onderzoek met of zonder contrast uit te voeren om zo optimaal mogelijke beeldvorming te verkrijgen.

Nierfunctie

Komt u voor een CT met contrast? Dan is het noodzakelijk dat uw nierfunctie bij ons bekend is, uiterlijk 48 uur voor de afspraak. Als u hiervoor een labformulier heeft gehad van de arts, verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk te gaan prikken.

Als de nierfunctie niet bekend is, kan het onderzoek niet doorgaan! Mocht u twijfelen of het bekend is, neem dan gerust contact met ons op.

Jodiumhoudende contrastmiddelen

Bij sommige CT-onderzoeken krijgt u via een infuus in uw arm contrastvloeistof toegediend. Deze vloeistof zorgt ervoor dat bepaalde organen beter zichtbaar zijn op de scan. We weten dat dit contrastmiddel in zeldzame gevallen kan leiden tot een allergische reactie en/of nierschade. Om dit te voorkomen stellen we u een aantal vragen, voordat we beginnen met het onderzoek. In sommige gevallen nemen we ook bloed af om de risicofactoren op te sporen.

Wat als er risicofactoren gevonden worden?

Als blijkt dat er risicofactoren aanwezig zijn, kan het zijn dat u op de dag van het onderzoek in het ziekenhuis wordt opgenomen. In het ziekenhuis krijgt u een infuus om nierschade of een allergische reactie te voorkomen. 

Ondervulling

Ondervulling betekent dat er minder vocht aanwezig is in de bloedvaten. Bij ondervulling is de kans op nierproblemen na een CT-onderzoek met contrast groter.

Neemt u contact op met uw behandelend arts als u:

 • de dag voorafgaand aan het onderzoek of op de dag van het onderzoek last heeft (gehad) van ernstige diarree/ernstig braken of/en
 • langer dan 3 dagen voorafgaand aan het onderzoek absolute bedrust heeft gehad.

Ontstekingsremmende pijnstillers

Neem 12 uur voor het onderzoek geen ontstekingsremmende pijnstillers in. Heeft u toch ontstekingsremmende pijnstillers binnen 12 uur voor het onderzoek ingenomen? Geef dit dan aan. Het kan zijn dat het onderzoek naar een later tijdstip wordt uitgesteld.

Bloed- en/of urineonderzoek

Jodiumhoudend contrastmiddel heeft voor een aantal uren invloed op de uitslag van laboratoriumonderzoek. Als u na het CT-onderzoek met contrast nog voor bloed- of urineonderzoek moet, dan dient u rekening te houden met een wachttijd van minimaal 4 uur tussen het CT-onderzoek en de afname van bloed en/of urine.

Verhinderd voor uw afspraak?

Mocht u uw afspraak willen verzetten of afzeggen, geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door; uiterlijk 24 uur van tevoren. Er kan dan iemand anders in uw plaats worden geholpen.

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Onderzoek

De radiologisch laborant haalt u op uit de wachtkamer en brengt u naar de kamer waar het onderzoek plaatsvindt. Als het nodig is, vraagt hij u om u gedeeltelijk uit te kleden. De laborant stelt u voorafgaand aan het onderzoek een aantal vragen en vertelt u tijdens het onderzoek wat er gaat gebeuren.

Daarna neemt u plaats op de onderzoekstafel. De laborant loopt de kamer uit, maar hij kan u wel zien. U kunt met hem praten via de intercom. De onderzoekstafel wordt langzaam door de opening in het midden van het apparaat geschoven. Zonodig vraagt de laborant u tijdens het onderzoek even uw adem in te houden.

CT-scan

Soms wordt er via een infuus in uw arm contrastvloeistof toegediend. Deze contrastvloeistof zorgt ervoor dat bepaalde organen beter zichtbaar zijn op de scan. Na het inspuiten van de contrastvloeistof kunt u een warm gevoel in uw keel en soms ook in uw onderbuik krijgen. Dit verdwijnt na een paar minuten. 

Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen.

Het onderzoek duurt 10 tot 25 minuten. Als het onderzoek klaar is kunt u naar huis, tenzij u bent opgenomen in het ziekenhuis. Dan wordt u naar de afdeling teruggebracht.

Nazorg

Is er bij u een CT-scan met contrast gemaakt?

Als u contrastmiddel heeft gekregen is onderstaand punt belangrijk:

 • De rest van de dag moet u meer drinken dan normaal. Hierdoor kan het contrastmiddel uw lichaam sneller via uw urine verlaten. Let op: overleg met uw behandelend arts als u een vochtbeperking heeft.

Uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts.

Expertise en ervaring

Dit is een onderzoek van het specialisme Radiologie. De radiologen gebruiken vier soorten onderzoek om afwijkingen in uw lichaam goed in beeld te brengen: röntgenonderzoek, echografie, CT-scan en MRI-onderzoek. 

De radiologen van het St. Antonius Ziekenhuis hebben brede ervaring, in het bijzonder met onderzoeken naar borstkanker, longziekten, maag-darm-leveraandoeningen en complexe radiologische behandelingen zoals dotterbehandelingen. Zij gebruiken hierbij de nieuwste radiologische technieken en behandelingen. Daarnaast zijn onze specialisten betrokken bij meerdere wetenschappelijke projecten en verzorgen ze de A-opleiding voor Radiologie.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Specialismen

Code BT 72-O

Terug naar boven