Behandelingen & onderzoeken Kankercentrum

Psychosociale behandeling bij kanker

Als u de diagnose kanker krijgt, kan dit uw leven ingrijpend verstoren. Door de ziekte en behandeling(en) kunt u te maken krijgen met situaties waarmee u zich geen raad weet, ook wanneer de behandeling al enige tijd geleden heeft plaatsgevonden.

Kanker kan uw wereld en die van uw omgeving op zijn kop zetten. Patiënten beschrijven vaak het gevoel in een achtbaan terecht te zijn gekomen en geleefd te worden. De ziekte kan gevolgen hebben op veel gebieden in uw leven.

Meer over psychosociale behandeling bij kanker

Naast de lichamelijke klachten kan de ziekte psychisch erg belastend zijn. Verschillende emoties zoals verdriet, angst, boosheid, somberheid en onzekerheid over de toekomst kunnen elkaar afwisselen. Ook in uw sociale leven kunnen grote veranderingen optreden. Welke invloed heeft de ziekte op uw werk, inkomen en sociale contacten? Veel mensen vinden het moeilijk van anderen afhankelijk te raken.

Psychosociale hulpverlening

Veel van bovenstaande reacties op uw ziekte zijn vanzelfsprekend, maar dat betekent niet dat ze onbesproken hoeven te blijven. Wat de ziekte voor u betekent en wat de gevolgen zijn, kunt u bespreken met uw specialist of verpleegkundige. In sommige gevallen zal blijken dat specialistische hulp nodig is. Bijvoorbeeld als de emoties die u beleeft zo overheersend zijn dat het uw functioneren beïnvloedt. Als somberheid omslaat in depressie, als er problemen ontstaan op uw werk, in uw financiën, er spanning is tussen u en uw omgeving. U kunt behoefte hebben om te praten over zin- en levensvragen.

Ondersteunende zorg

Wij kunnen u (verschillende) ondersteunende zorg bieden. Bijvoorbeeld door een medisch maatschappelijk werker, geestelijk verzorger, consultatief psychiatrisch verpleegkundige, psycholoog, psychiater, fysiotherapeut, diëtist, seksuoloog, revalidatiearts of een palliatief team. Het is belangrijk om uw problemen en vragen met uw specialist en/of verpleegkundige te bespreken, zodat zij met u kunnen kijken welke hulpverlener u het beste kan helpen.

Lastmeter

Naast het bespreekbaar maken van uw zorgen en problemen bij uw specialist en/of verpleegkundige, maakt het ziekenhuis gebruik van een zogeheten lastmeter. Dit is een vragenlijst waarmee kan worden vastgesteld of u extra psychosociale ondersteuning nodig heeft. U krijgt de lastmeter op verschillende momenten tijdens en na uw behandeltraject. Door deze in te vullen, krijgt de verpleegkundige een goede indruk van uw klachten en hoe ernstig deze zijn. Een verpleegkundige bespreekt de ingevulde lastmeter met u. Als het nodig is of als u dit graag wilt, kan de verpleegkundige u verwijzen naar andere hulpverleners

Meer informatie

Folder

Lees onze folder Zorgen rond kanker voor meer informatie over mogelijkheden voor hulp.

Overige websites

www.kwf.nl

Code KAN 01-B

Terug naar boven