Kankercentrum: Persoonlijke, mensgerichte zorg

AYA-zorg voor jongvolwassenen met kanker

Jongvolwassenen met kanker hebben vaak vragen die specifiek zijn voor hun leeftijd of situatie. Binnen het St. Antonius Kankercentrum hebben wij aandacht voor al deze vragen. Wij bieden specifieke AYA-zorg.

AYA's (adolescents & young adults) zijn mensen die tussen 18 en 39 jaar voor het eerst te horen krijgen dat ze kanker hebben. In Nederland gaat het jaarlijks om zo'n 3.900 mensen. 

Meer over AYA-zorg voor jongvolwassenen met kanker

Veel jongvolwassenen met kanker krijgen te maken met vragen die specifiek zijn voor hun leeftijd of situatie, bijvoorbeeld over studie, werk of vruchtbaarheid. AYA-zorg wordt verleend volgens het ‘Ik en mijn…’-zorgconcept.

aya zorgnetwerk uitgebeld in bollen

De AYA-verpleegkundige

De AYA-verpleegkundige vervult een centrale rol binnen de AYA-zorg van het St. Antonius. Bij de AYA-verpleegkundige kun je in alle fases van jouw behandeling terecht met vragen over zaken die (in)direct met jouw ziekte en de behandeling ervan te maken hebben. Er is voor elke vorm van kanker een verpleegkundige beschikbaar die gespecialiseerd is in AYA-zorg.

Voel je vrij om vragen te stellen. Dit kan in eerste instantie aan jouw eigen verpleegkundig contactpersoon. Mocht het nodig zijn, dan kan hij/zij je in contact brengen met de AYA-verpleegkundige of helpen bij een doorverwijzing naar een specifieke AYA-poli. Deze poli neemt de behandeling van jouw ziekte of de controleafspraken die je in ons ziekenhuis hebt niet over. Hiervoor blijft jouw eigen behandelend medisch specialist verantwoordelijk. 

Team AYA-zorg

Het AYA-team van het St. Antonius bestaat uit verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, een medisch specialist en een maatschappelijk werker. Zij hebben regelmatig overleg met elkaar om de zorg verder te verbeteren. Indien nodig kunnen ook andere professionals, zoals een psycholoog, geestelijk verzorger of diëtiste worden geraadpleegd.

aya-contactpersonen_april2023

Samenwerkingsverbanden

Het AYA-zorgteam van het St. Antonius werkt nauw samen met de AYA-poli van het UMC Utrecht en is aangesloten bij het Nationaal AYA Jong & Kanker Zorgnetwerk. Zo blijft alle kennis en kunde actueel.

aya zorgnetwerk logo

Lotgenotencontact

Wil je praten met andere jongvolwassenen die kanker hebben (gehad)? Hieronder vind je mogelijkheden van lotgenotencontact voor AYA-patiënten.

  • Buddyhuis: hierbij wordt in het St. Antonius een match gemaakt tussen patiënten die net de diagnose kanker hebben gekregen en patiënten die al wat verder zijn in het behandeltraject. Zij kunnen elkaar veel steun bieden. 
  • Antonius Lounge: deze lounge bevindt zich op de eerste verdieping van ons ziekenhuis in Utrecht (naast Vermaat). De ruimte is beschikbaar voor patiënten, ook AYA's en familie en naasten. Je kunt er terecht voor informatie of een luisterend oor.
  • Stichting Jongeren en Kanker (samenwerking met het AYA Zorgnetwerk): organiseren diverse, leuke activiteiten voor AYA’s, zoals zeilen en borrels.
  • Stichting jongborstkanker.nl: biedt lotgenotencontact aan. 
  • Kanker.nl/jong: ben je jonger dan 40 jaar en heb je kanker (gehad)? Op Kanker.nl/jong vind je informatie over onderwerpen die belangrijk zijn als je leven nog volop in ontwikkeling is: een overzicht van de hulp die je kunt krijgen, de mogelijkheid om (anoniem) een vraag te stellen aan een professional en om in contact te komen met mensen die hetzelfde meemaken. Ook naasten kunnen hier terecht.

Contact

Patiënt en een vraag?

Heb je een vraag over AYA-zorg in het St. Antonius Ziekenhuis, of een andere zorg-inhoudelijke/medische vraag? Stel deze dan aan jouw eigen verpleegkundig contactpersoon of stel jouw vraag via Mijn Antonius.

Meer informatie over AYA-zorg vind je ook op de website van het AYA Zorgnetwerk en in de AYA-patiëntenfolder

Zorgverlener en een vraag?

Voor intercollegiale en andere vragen voor het AYA-zorgteam van het St. Antonius Ziekenhuis, mail naar aya@antoniusziekenhuis.nl

Meer informatie

Op de website van het AYA Zorgnetwerk staat meer informatie en een vragenlijst. Deze kan helpen om gedachten en vragen op een rijtje te zetten. U kunt de vragenlijst ook meenemen naar uw afspraak in het ziekenhuis.

Gerelateerde informatie

Specialismen

Code KAN 11-AD

Terug naar boven