Kankercentrum

Wetenschappelijk onderzoek Kankercentrum

Binnen het Kankercentrum proberen wij continu de behandelingen van kanker te verbeteren. Daarvoor is onderzoek nodig.

Onderzoek naar een nieuwe behandeling duurt jaren. Het gebeurt op een wetenschappelijk verantwoorde manier, zeer zorgvuldig en stap voor stap. In de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen staat onder welke voorwaarden wetenschappelijk onderzoek bij mensen mag plaatsvinden.

Lokale commissie Toetsing Medische Experimenten (LTME)

Elk onderzoeksvoorstel wordt ons ziekenhuis beoordeeld door een toetsingscommissie. Die commissie gaat na of het betreffende onderzoek voldoet aan de wettelijke voorwaarden. De toetsingscommissie bestaat uit artsen en andere zorgverleners.

Verschillende fasen

Voordat een nieuwe behandeling op mensen mag worden toegepast is reeds een heel traject doorlopen. Onderzoek naar nieuwe behandelingen begint vaak in kweekbakjes in het laboratorium en bij dieren. Pas daarna test men de nieuwe behandeling bij mensen met kanker. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen fase I, fase II en fase III onderzoek.

  • Fase I : bij kleine aantallen patiënten wordt onderzocht hoe de nieuwe behandeling uitwerkt. Dergelijk onderzoek vindt niet binnen ons centrum plaats. Dit gebeurt meestal alleen in academische ziekenhuizen.
  • Fase II : Bij een andere groep patiënten wordt onderzocht of de nieuwe behandeling of nieuwe combinatie van behandelingen tumorcellen vernietigt en bij welk percentage van de patiënten dat gebeurt. Dergelijk onderzoek voeren wij binnen het Oncologiecentrum uit.
  • Fase III : In fase III onderzoek vergelijken we de standaardbehandeling met de nieuwe behandeling. Een grote groep patiënten krijgt de standaardbehandeling. Een even grote, andere groep krijgt de nieuwe behandeling. Ook Fase III onderzoek voeren wij binnen ons oncologiecentrum uit.

Binnen het Kankercentrum is een researchafdeling die zich met wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandelingen bezig houdt.

Instemming met deelname

Deelname aan een onderzoek naar een nieuwe behandeling is geheel vrijwillig. U bepaalt zelf of u wel of niet meedoet en pas nadat u uitvoerige informatie heeft gekregen.

Informed consent

Als u meedoet, maakt u dat kenbaar door het ondertekenen van een formulier. Die instemming heet 'informed consent' en betekent dat u uw besluit om mee te doen genomen heeft op basis van voldoende en begrijpelijke informatie.
 
Uw handtekening betekent niet dat u uw deelname niet meer kunt terugdraaien. U heeft op elk moment het recht en de mogelijkheid om uw deelname te beëindigen. Wel is het verstandig om dat eerst met uw arts te bespreken. Het plotseling stoppen van een behandeling kan namelijk bepaalde (medische) risico's hebben. 

Voor meer informatie over deelname aan een onderzoek verwijzen wij naar de folder 'Gevraagd voor medisch wetenschappelijk onderzoek'.

Wetenschappelijke publicaties

Onze oncologisch specialisten en zorgverleners leveren een bijdrage aan uiteenlopende wetenschappelijke onderzoeken en publicaties.

 

Terug naar boven