Kankercentrum

Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU)

Foto van medisch specialisten in bespreking aan een grote ronde tafel

Beste behandeling bij kanker in slokdarm, maag, alvleesklier, galblaas of lever

Het St. Antonius Ziekenhuis, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Meander Medisch Centrum (Amersfoort), Diakonessenhuis, Ziekenhuis Rivierenland Tiel, Ziekenhuis Gelderse Vallei en de Rivas Zorggroep werken samen aan de behandeling van buiktumoren.

Bekijk ook de voorlichtingsfilm

Is er een vermoeden van kanker in uw slokdarm, maag, alvleesklier, galblaas of lever? Dan kan uw arts u naar het RAKU verwijzen voor de best mogelijke behandeling. Het RAKU is een behandelteam van onder meer MDL-artsen, oncologen en chirurgen uit de regio Utrecht. RAKU staat voor Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht. Het RAKU is onderdeel van Oncomid, het oncologienetwerk van Midden-Nederland.

Het RAKU is in Nederland een van de grootste behandelcentra voor kanker in de buik. Jaarlijks doen we zo’n 350 operaties aan de slokdarm, maag, alvleesklier, galblaas en lever. Bij het RAKU komt de kennis en ervaring uit verschillende ziekenhuizen samen in één team. Zo kunnen we snel schakelen en de modernste behandeltechnieken inzetten. Dat maakt de genezingskans groter, ook voor zeldzame en complexe tumoren.

Bij RAKU kunt u terecht voor:

 • Persoonlijke zorg
 • Snel een persoonlijk behandelvoorstel
 • RAKU-poli
 • Operatie in een gespecialiseerd ziekenhuis
 • Ruime ervaring en kennis
 • Vervolgbehandeling dicht bij huis

Aandoeningen

 • Leverkanker

  Ruim 130 leveroperaties per jaar, korte wachttijden, veel kennis en expertise, vrijwel alle mogelijke behandeltechnieken aanwezig

 • Maagkanker

  Korte wachttijden, veel kennis en expertise, vrijwel alle mogelijke behandeltechnieken aanwezig

 • Alvleesklierkanker

  Grootste centrum van Nederland, korte OK-wachttijden, veel kennis en expertise, vrijwel alle mogelijke behandeltechnieken aanwezig

 • Slokdarmkanker

  Korte wachttijden, veel kennis en expertise, vrijwel alle mogelijke behandeltechnieken aanwezig

 • Galweg- en galblaaskanker

  Ruim 130 leveroperaties per jaar, korte wachttijden, veel kennis en expertise, vrijwel alle mogelijke behandeltechnieken aanwezig

Persoonlijke zorg

Geen patiënt is hetzelfde. We stemmen de behandeling daarom af op uw persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden. In de behandelperiode hebben we veel contact. Heeft u tussendoor vragen, twijfels of zorgen, dan kunt u terecht bij een vaste contactpersoon. Dit is een verpleegkundig specialist die u makkelijk kunt bereiken.

Snel een persoonlijk voorstel

Komt u bij het RAKU, dan heeft u vaak al meerdere onderzoeken en gesprekken achter de rug. Met uw toestemming heeft uw arts uw gegevens aan ons doorgegeven. Snelheid vinden we belangrijk.

Als wij uw gegevens ontvangen, krijgt u meteen een uitnodiging voor een gesprek op de RAKU-poli. Dat gesprek volgt binnen 8 dagen. U krijgt bij dit eerste gesprek een voorstel voor behandeling of aanvullend onderzoek. Het voorstel sluit volledig aan bij uw persoonlijke situatie. Want de effectiviteit van therapie en behandeling is anders voor iedere persoon en elke soort kanker.

RAKU_poli

RAKU-poli

Uw behandelplan wordt opgesteld door een team van chirurgen, MDL-artsen, oncologen, radiologen, pathologen en verpleegkundig specialisten.

 • Elke dinsdagmiddag komt het team samen om de onderzoeksresultaten van patiënten met alvleesklier-, galblaas- of leveraandoeningen te bespreken.
 • Elke woensdagmiddag gebeurt dit voor patiënten met slokdarm- en maagaandoeningen.

Uw afspraak op de RAKU-poli in het UMC Utrecht vindt plaats direct na dit overleg. Op de RAKU-poli maakt u kennis met uw RAKU-arts. De andere RAKU-specialisten blijven betrokken, want het is belangrijk om te kunnen terugvallen op verschillende specialisten, zeker als de kanker is uitgebreid naar andere organen.

Contact RAKU-poli: T 088 75 56901 (UMC Utrecht) van 08.30 tot 16.00 uur. Met vragen over uw behandeling kunt u terecht bij uw vaste contactpersoon.

Operatie in een gespecialiseerd ziekenhuis

De RAKU-ziekenhuizen hebben elk een eigen specialisatie. Bepaalde operaties en behandelingen zijn gekoppeld aan één ziekenhuislocatie. Uitgebreide lever- en galwegoperaties en operaties voor maag- en slokdarmtumoren vinden plaats in het UMC Utrecht. Voor een alvleesklieroperatie gaat u naar het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Beide ziekenhuizen staan internationaal hoog aangeschreven voor deze behandelingen. Veelvoorkomende lever- en darmoperaties worden in de meeste deelnemende ziekenhuizen gedaan.

Ruime ervaring en kennis

Artsen en andere zorgverleners hebben veel ervaring en kennis van zeldzame en complexe tumoren. Binnen de RAKU-ziekenhuizen vindt veel wetenschappelijk onderzoek plaats. Elke arts is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen zijn/haar eigen vakgebied.

Waar mogelijk voeren de artsen van het RAKU operaties uit met de allernieuwste technieken, zoals een operatierobot. De robot helpt artsen om heel nauwkeurig te opereren. Hierdoor herstellen patiënten sneller.

Foto van de wachtruimte bij de RAKU poli in het St. Antonius ziekenhuis

Vervolgbehandeling dicht bij huis

Omdat het voor u prettig is niet te ver te hoeven reizen, kunt u behandelingen na een operatie, zoals chemotherapie, laten plaatsvinden in een ziekenhuis dicht bij huis. Bestraling vindt plaats in het UMC Utrecht.

Psychosociale hulp

De diagnose kanker brengt vaak grote onzekerheden met zich mee. Dit geldt voor u als patiënt, maar ook voor familie, vrienden en uw eventuele partner en kinderen. De periode van onderzoek en behandeling is erg zwaar. En ook na de behandeling moet u leren leven met uw nieuwe situatie. Er zijn zorgverleners en (externe) organisaties die u en uw omgeving kunnen ondersteunen bij het leren leven met kanker.

Terug naar boven