Aandoeningen

Cognitieve stoornissen na beroerte

Door een beroerte ontstaat schade in de hersenen wat kan leiden tot cognitieve klachten. Het denkvermogen wordt aangetast waardoor klachten ontstaan zoals het hebben van een kort lontje, minder goed kunnen onthouden of moeite hebben met het oplossen van problemen. In deze folder leest u meer over de aandoening en het herstel.

Op deze pagina snel naar

Code
NEU 25