Continentiezorg

Continentiezorg richt zich op de behandeling en begeleiding van patiënten met (in)continentieproblematiek.
 
De verpleegkundig consulent continentiezorg wordt geconsulteerd door huisartsen, medisch specialisten en verpleegafdelingen en geeft adviezen over continentiezorg.

Afspraak maken

Als u klachten heeft met betrekking tot (in)continentie, dan hebt u bij uw eerste afspraak een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist van het St. Antonius Ziekenhuis. Wanneer u al langer onder behandeling bent bij onze poli, kunt u tijdens het dagelijkse spreekuur uw vragen direct aan de consulent continentiezorg stellen. 

Afspraak maken bij Continentiezorg

Spreekuren

Op locatie Nieuwegein is er poliklinisch spreekuur op dinsdagmiddag en donderdagmiddag.
Op locatie Utrecht is er poliklinisch spreekuur op dinsdag en woensdag.

Buiten kantoortijden kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met uw eigen huisarts of de huisartsenpost. De huisarts kan beoordelen of u moet worden doorgestuurd naar de Spoedeisende Hulp.