Behandelingen & onderzoeken

Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)-behandeling

Een CPAP- apparaat houdt door middel van een vaste continue druk (continue luchtstroom) de bovenste luchtwegen open. Bij mensen met slaapapneu is dit nodig, omdat bij hen de spieren in de mond- en/ of keelholte te veel verslappen. Deze verslapping leidt tot het geheel (apneu) of gedeeltelijk (hypopneu) dichtvallen van de luchtweg.

Het CPAP-apparaat geeft voldoende druk om de (meeste) apneus te voorkomen. De hoogte van de druk is per patiënt verschillend en zal in de proefperiode zo nodig aangepast worden. Als u daar toestemming voor geeft, kan door artsen of verpleegkundigen op afstand informatie uitgelezen worden over het aantal uren gebruik en het aantal apneus dat nog aanwezig is.

Op deze pagina snel naar

Voorbereiding

Meenemen CPAP-masker en -slang

Neem bij iedere vervolgafspraak uw CPAP-masker en -slang mee.

Behandeling

 • Het CPAP-apparaat wordt op de poli Slaapgeneeskunde geleverd door de CPAP-leverancier. U krijgt uitleg over de werking en het onderhoud van het CPAP-apparaat.
 • Er bestaan verschillende type maskers. Samen met onze leveranciers zoeken wij naar een masker dat het beste bij uw situatie past.
 • De therapie werkt alleen voor de duur dat u het apparaat gebruikt en als u het apparaat voldoende uren gebruikt.
 • Veel mensen merken snel verbetering van hun klachten. Het kan echter wel tot een half jaar duren voordat u effect merkt.
 • De CPAP-behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Nazorg

In de beginperiode van de behandeling zullen meerdere contactmomenten nodig zijn:

 • Na 2 weken zelf thuis gebruiken komt u op het spreekuur van de leverancier op de poli Slaapgeneeskunde. Dan is er een eerste uitlezing en hierbij is gelegenheid om vragen over de apparatuur te stellen.
 • 6 weken nadat u gestart bent komt u op het spreekuur van de slaapverpleegkundige op de poli Slaapgeneeskunde. Dan wordt de CPAP uitgelezen en wordt gezamenlijk gekeken of er aanpassingen aan de therapie nodig zijn.
 • 3 maanden nadat u gestart bent krijgt u een afspraak bij de longarts/physician assistant.
 • Dan wordt besproken hoe de proefperiode verlopen is en wat de vervolgstappen zijn.

Neem bij iedere afspraak uw CPAP, masker en slang mee!

Contact opnemen

 • Indien er tussentijds vragen of problemen zijn,  kunt u contact opnemen met de poli Slaapgeneeskunde.
 • Ondervindt u problemen met het masker en/of de apparatuur dan kunt u contact leggen met uw firma (Mediq: 030 282 11 85 of  VitalAire: 088 250 35 00).

Gerelateerde informatie

Code
SLA 08-B