Aandoeningen

Diabetesverpleegkundige

De diabetesverpleegkundige kan helpen om een vrijwel normaal leven te leiden met diabetes. 

Bij diabetes is het belangrijk om het glucosegehalte in het bloed zo constant mogelijk te houden. Om dit te bereiken gebruiken diabetespatiënten medicijnen in de vorm van tabletten of injecties met insuline en volgen ze een dieet. De diabetesverpleegkundige kan daarbij helpen door tips en adviezen te geven. Onderstaande informatie gaat over de gang van zaken op het spreekuur voor patiënten met Diabetes Mellitus type 1 en 2.

Eerste bezoek

Bij het eerste bezoek aan de poli Interne Geneeskunde maakt u kennis met de  diabetesverpleegkundige. Tijdens dit intakegesprek met de diabetesverpleegkundige heeft u meestal binnen enkele weken een afspraak met de internist.

Wat doet een diabetesverpleegkundige

Als u net heeft gehoord dat u diabetes hebt, komen er waarschijnlijk veel vragen naar boven. Deze kunnen gaan over wat diabetes is, wat de gevolgen kunnen zijn, maar ook hoe u ermee om kunt gaan. Het is belangrijk dat u de diabetes probeert in te passen in uw eigen dagelijks leven. Hiervoor zijn inzicht, kennis en eigen inzet van groot belang. De diabetesverpleegkundige ondersteunt u hierbij. U kunt bij hen terecht met allerlei vragen of problemen die met uw diabetes te maken hebben. 

De diabetesverpleegkundige werkt nauw samen in een team met internisten, diëtisten, psycholoog, diabetescoach, assistenten en podotherapeut. Wekelijks is er een Multidisciplinair Overleg waarbij de diabetesverpleegkundigen, de diëtiste, psycholoog en de internist-endocrinologen aanwezig zijn om indien nodig vraagstukken in de behandeling te bespreken.

Waarvoor kunt u terecht bij de diabetesverpleegkundige

 • U kunt terecht met al uw vragen over diabetes.
 • De laboratoriumuitslagen en wat deze betekenen.
 • Het in goede banen leiden en onder controle houden van diabetes (regulatie van de diabetes).
 • Samen kijken of de huidige behandeling nog aansluit op dat moment.
 • Leefstijl, sporten en beweging.
 • De psychosociale situatie; hoe wordt de diabetes in het dagelijks leven ervaren en is er behoefte aan ondersteuning.
 • Invloed op werk, uitgaan, vakanties (reisadvies), zwangerschap en seksualiteit.
 • Lichamelijke controles: bloeddruk, gewicht, spuitplaatsen en voetcontrole.
 • Het bepalen van een behandeldoel voor de komende periode.
 • De diabetesverpleegkundige leert u:
  •    hoe u moet spuiten
  •    uw dosis insuline aan te passen
  •    zelf glucosewaarden te meten met een bloedglucosemeter of glucosesensor
 • Eventuele inzet insulinepomptherapie of sensortherapie en het omgaan hiermee.

Als u via 'Mijn Antonius' een vragenlijst heeft ontvangen, vult u deze dan voor het bezoek in.

Afspraak maken

Als u een diabetesverpleegkundige op de poli Interne Geneeskunde wilt spreken, maakt u van tevoren een afspraak.

Alle diabetesverpleegkundigen werken op vaste dagen. Mogelijk heeft u steeds dezelfde diabetesverpleegkundige, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Voor ons is dat geen probleem, want wij dragen de informatie aan elkaar over. Wilt u echter graag steeds dezelfde diabetesverpleegkundige zien of spreken, dan kunt u dat gerust aangeven. Wij proberen hier rekening mee te houden.

Behandeldoel

Samen met u en uw behandelaars wordt er iedere poliafspraak besproken waar u graag aan zou willen werken de komende periode. Dit wordt beschreven in een doel. Dit doel wordt iedere vervolgafspraak geëvalueerd. U kunt tijdens de afspraak ook aangeven, waar u hulp bij nodig heeft om met het doel aan de slag te gaan.

Wat moet u doen vóór uw afspraak op de polikliniek

 • Laat 1 week van tevoren uw bloed prikken bij het laboratorium. Het formulier heeft u de voorgaande afspraak gekregen van de internist of diabetesverpleegkundige.
 • Denk na over wat u wilt bespreken met uw behandelaar
 • Indien van toepassing: zorg dat uw behandelaar de upload en de sensor/pomp kan bekijken.
 • Neem uw medicijnlijst, bloedsuikerboekje en -meter mee

Tijdelijk meer begeleiding

Als er tijdelijk meer begeleiding nodig is rondom uw diabetes kunnen er vaker controles plaatsvinden. Dit kan op de polikliniek, via videobellen of telefonisch.  
We kunnen ondersteuning van de diëtist vragen in bijvoorbeeld het afstemmen van de insuline doseringen op de voeding, of hoe om te gaan met sporten en diabetes.

In overleg met u kunt u ook verwezen worden naar onze diabetescoach of psycholoog.

Controles

Jaarlijks vindt er een controle plaats op de poli Interne Geneeskunde. Alles waar u als diabetespatiënt mee te maken heeft wordt gecontroleerd en besproken. Neem uw glucosemeter, insulinepennen, dagboekje en een overzicht van uw tabletten en insuline mee.

Wordt u 3 of 4 maandelijks gecontroleerd? Dan heeft u 2 keer per jaar een verpleegkundige controle. Er wordt ook een afspraak gemaakt om uw ogen te controleren. Dit doen we met een oogfoto (fundusfoto).

Vragen

Heeft u vragen die niet kunnen wachten tot de volgende controle? Stuur dan via Mijn Antonius een bericht naar uw behandelaar. Voor problemen met materialen kunt u contact opnemen met de leverancier van uw hulpmiddelen.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie(externe link) leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Code DIAB 1502-AD

Terug naar boven