Dialysecentrum

Actieve hemodialyse

Het Dialysecentrum van het St. Antonius Ziekenhuis wil patiënten de mogelijkheid geven om actief bij te dragen aan hun eigen dialysebehandeling. Met actieve hemodialyse krijgen zij meer inzicht in hun medicatie, bloeduitslagen en ziekteverloop en kunnen ook leren om hun eigen dialyse uit te voeren.

“Vaak ondergaat de nierfalenpatiënt de hemodialyse passief”, aldus Heleen Hordijk, dialyseverpleegkundige en lid van de projectgroep actieve hemodialyse. “Met het project actieve hemodialyse willen wij de patiënt vanaf dag één meer betrekken bij de behandeling.” Het uitgangspunt is dat de patiënt doet waar hij/zij zelf toe in staat is en zich prettig bij voelt. 

Soms beperkt zich dat tot het aansluiten van de bloeddrukband of het zelf mede-beoordelen van bloeduitslagen. Soms leren patiënten de hemodialyse onder begeleiding volledig zelfstandig uit te voeren.  Allereerst volgt een intakegesprek waarin wordt uitgelegd wat actieve hemodialyse is en waarom we dat aanbieden. Ook bespreken we de wensen en mogelijkheden van de patiënt, zodat we een training op maat kunnen aanbieden. Als een patiënt na de intake aangeeft zelf actief bij te willen gaan dragen aan de dialyse, wordt er gestart met een instructie van 3 weken. Na de instructie kan een patiënt nog kiezen voor een training van zo’n 8 weken. 

Instructie

Tijdens de instructie dialyseert de patiënt 3 weken op een rustige tweepersoonskamer. De dialyseverpleegkundige geeft ondertussen uitleg over de behandeling en leert de patiënt om zelf de bloeddrukband aan te sluiten en bloeduitslagen te beoordelen. De patiënt leert ook zelf de dialyseplek klaar te maken en op te ruimen. 

Training

Na de instructie is het voor patiënten die dat willen en kunnen, mogelijk om een uitgebreide training van zo’n 8 weken te volgen. Patiënten leren dan om (delen van) de behandeling volledig zelf uit te voeren. Van de spullen klaarleggen die nodig zijn voor het aansluiten en de machine zelf opbouwen tot en met de shunt aanprikken en aansluiten van de lijn. Kortom: de patiënt leert om grotendeels alles wat normaal de verpleegkundige doet, zoveel mogelijk zelf te doen (uiteraard onder begeleiding).

Anna Pieris is een van de patiënten die leerde hoe zij zelf haar eigen hemodialysebehandeling uitvoert. In deze video op ons Youtube-kanaal vertelt zij over haar ervaringen.

Bent u als nierpatiënt onder behandeling in het St. Antonius Ziekenhuis en heeft u interesse in de actieve hemodialyse? Bespreek het met uw nefroloog of dialyseverpleegkundige en dan gaan we met u kijken wat er mogelijk is. 

Terug naar boven