Specialismen & behandelcentra

Dialysecentrum

Goed werkende nieren zijn van levensbelang. Soms werken de nieren minder goed of helemaal niet meer. In dat geval moet de functie van de nieren (gedeeltelijk) worden overgenomen.

Het bloed in ons lichaam moet dan kunstmatig gezuiverd worden. Dit heet dialyseren.

Voor dialyse kunt u al jaren terecht in het Dialysecentrum van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Daarnaast kunt u ook terecht in ons Dialysecentrum dat gevestigd is in Ziekenhuis Rivierenland in Tiel.

Dialyse in het St. Antonius Dialysecentrum

We bieden een patiëntgerichte behandeling op maat (pre-dialyse, peritoneaal dialyse, hemodialyse en thuishemodialyse) en begeleiden patiënten in de voorbereiding naar transplantatie. Alle logistieke-, medische- en verpleegkundige handelingen worden afgestemd op de patiënt. Wij vinden het belangrijk dat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven tijdens de behandelperiode.

Samenwerking

In ons centrum werkt een team van internisten (nefrologen), dialyseverpleegkundigen, diëtisten, maatschappelijk werkers, physician assistants en afdelingsassistenten nauw met elkaar samen. Het dialyseteam werkt zowel in Nieuwegein als in Tiel. Op deze manier zult u altijd bekende behandelaars tegenkomen.

Zorg op twee locaties

Het St. Antonius Dialysecentrum biedt patiënten met een nierziekte in de provincie Utrecht een compleet aanbod aan dialysebehandelingen. U kunt zowel terecht in het St. Antonius Dialysecentrum in Tiel als in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.

HKZ-certificering

Het St. Antonius Dialysecentrum in Nieuwegein is HKZ gecertificeerd. Dit houdt in dat ons Dialysecentrum voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen.

Nieren.nl

Op de website nieren.nl vindt u meer algemene achtergrondinformatie over nieren en nierziekten, dieetadviezen voor de verschillende stadia van de nierziekten en recepten. Deze website is ontwikkeld door de Nierstichting met ondersteuning van diëtisten gespecialiseerd in nierziekten.

Aandachtsgebieden

Meer weten?

Folder

Lees meer over het Dialysecentrum in onze folder.

Terug naar boven