Dialysecentrum

Dieetadvies en maatschappelijk werk bij nierschade

In het Dialysecentrum van het St. Antonius Ziekenhuis is sprake van een multidisciplinair team. Dit houdt in dat er medewerkers van verschillende afdelingen samen betrokken zijn bij een behandeling om een patiënt zo goed mogelijk te helpen. In het Dialysecentrum bestaat dit team onder meer uit nefrologen, diëtisten, maatschappelijk werkers en verpleegkundig specialisten. Hieronder leest u meer over wat de diëtisten en maatschappelijk werkers doen. 

Dieetadvies bij nierschade

Onze diëtisten op de dialyseafdeling zijn specialist in het dieet bij nierschade. In de behandeling van de verschillende fases bij nierschade speelt voeding een belangrijke rol. Vaak start de begeleiding van de diëtisten al op de nierschade poli.

Een advies op maat vinden wij erg belangrijk. De diëtist neemt samen met de patiënt de eetgewoontes door en beslist samen met de patiënt welke adviezen voor hem/haar gelden. Het advies is hierdoor op de persoonlijke situatie van de patiënt, zoals smaakvoorkeur of eetpatroon, afgestemd. Daarnaast wordt ook de algehele conditie en voedingstoestand meegenomen in het advies.

Het doel is om de klachten te verminderen en zo mogelijk de achteruitgang van de nieren te vertragen. Aanpassingen in de voeding kunnen de werking van medicijnen ondersteunen en er soms voor zorgen dat iemand minder medicatie nodig heeft.

Maatschappelijk werk bij nierschade

Een nierziekte brengt vaak grote veranderingen in het dagelijkse leven met zich mee. Het is ingrijpend en de patiënt moet zijn/haar leven gaan aanpassen. Vooral als de arts vertelt dat dialyse wellicht noodzakelijk is, kan dit een grote schok betekenen. Dit kan veel emoties oproepen.

Het Dialysecentrum heeft maatschappelijk werkers in dienst die gespecialiseerd zijn in het ondersteunen van mensen met een chronische nierziekte. Deze hulp is ook beschikbaar voor naasten. De maatschappelijk werkers werken nauw samen met de nefrologen, dialyseverpleegkundigen, diëtisten en andere personen die betrokken zijn bij uw behandeling.

Hulpaanbod

De maatschappelijk werker kan de patiënt helpen bij:

  • het verwerken van de nierziekte
  • het omgaan met de beperkingen die de ziekte en behandeling met zich meebrengen
  • praktische problemen op het gebied van werk, opleiding, vrijetijdsbesteding, financiën, vervoer, huisvesting en/of thuiszorg.

In de aanloopfase van de dialysebehandeling kan de maatschappelijk werker ondersteunen bij het maken van een keuze tussen de verschillende behandelingsmogelijkheden en bij het verwerken van de emoties die in deze fase spelen. Deze begeleiding kan ook worden gegeven wanneer het gaat om een keuze voor mogelijke transplantatie. De maatschappelijk werker richt zich hierbij met name op de niet-medische aspecten.

Contact

Heeft uw behoefte aan een gesprek met een maatschappelijk werker? Dan kunt u contact met ons opnemen of een verwijzing vragen bij uw nefroloog. Vaak is er al contact geweest met de maatschappelijk werker in de voorbereidingsfase van de dialysebehandeling. Samen met de patiënt bekijkt de maatschappelijk werker of meer contact nodig is.

Geheimhouding

Maatschappelijk werkers hebben een geheimhoudingsplicht. De patiëntgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Voor goede patiëntenzorg is het vaak wel noodzakelijk voor de maatschappelijk werker om met anderen te overleggen, die direct bij de behandeling betrokken zijn. Als u wilt dat bepaalde gegevens niet uitgewisseld worden, kunt u dit aangeven bij de maatschappelijk werker.

Terug naar boven