Dialysecentrum

Maatschappelijk werk in het nierfalentraject

Het dialysecentrum heeft maatschappelijk werkers in dienst die zich gespecialiseerd hebben in het ondersteunen van mensen met een chronische nierziekte.

Een nierziekte brengt vaak grote veranderingen in het dagelijkse leven met zich mee. Het is ingrijpend en u moet uw leven gaan aanpassen. Vooral als uw arts u vertelt dat dialyse wellicht noodzakelijk is kan dit een grote schok betekenen. Dit kan veel emoties oproepen.

Het dialysecentrum heeft maatschappelijk werkers in dienst die zich gespecialiseerd hebben in het ondersteunen van mensen met een chronische nierziekte. Deze hulp is ook beschikbaar voor naasten. De maatschappelijk werkers werken nauw samen met de medisch specialisten, dialyseverpleegkundigen, diëtisten en overige personen die betrokken zijn bij uw behandeling.

Hulpaanbod

De maatschappelijk werker kan u helpen bij het verwerken van de nierziekte en bij het omgaan met de beperkingen die de ziekte en behandeling met zich meebrengen. Daarnaast kan de maatschappelijk werker hulp bieden bij praktische problemen op het gebied van werk, opleiding, vrijetijdsbesteding, financiën, vervoer, huisvesting, thuiszorg.

In de aanloopfase van de dialysebehandeling kan de maatschappelijk werker ondersteunen bij het maken van een keuze tussen de verschillende behandelingsmogelijkheden en bij het verwerken van de emoties die in deze fase spelen. Deze begeleiding kan ook worden gegeven wanneer het gaat om een keuze voor eventuele transplantatie. De maatschappelijk werker richt zich bij dit alles met name op de niet-medische aspecten.

Contact

Wanneer u behoefte heeft aan een gesprek met een maatschappelijk werker kunt u contact met ons opnemen of een verwijzing vragen bij uw nefroloog. Vaak is er al contact geweest in de voorbereidingsfase van de dialysebehandeling. Samen bekijkt u meer contact nodig is.

Geheimhouding

Maatschappelijk werkers hebben een geheimhoudingsplicht. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Voor goede patiëntenzorg is het vaak wel noodzakelijk voor de maatschappelijk werker om met anderen te overleggen, die direct bij uw behandeling betrokken zijn. Als u wilt dat bepaalde gegevens niet uitgewisseld worden kunt u dit aangeven.

Informatiemateriaal

Er is veel informatiemateriaal beschikbaar over nierziekten, dialyse en transplantatie. Hierin wordt ook aandacht besteed aan de praktische en psychische gevolgen. Handige en informatieve websites zijn bijvoorbeeld: www.nierstichting.nl, www.nieren.nl, www.nierwijzer.nl, www.transplantatiestichting.nl en de site van Nierpatiëntenvereniging Nederland www.nvn.nl.

Terug naar boven