Dialysecentrum

Nierschadepoli

Als uw nieren minder dan 20 procent werken, verwijst uw nefroloog u door naar de verpleegkundige van de Nierschadepoli.

Op deze polikliniek krijgt u meer uitleg en informatie over nierschade en de verschillende behandelingen.

Op de nierschadepoli bespreken we de mogelijke behandelingen met u zoals hemodialyse (via de bloedbaan), peritoneale dialyse (via het buikvlies) en de conservatieve behandeling. Transplantatie komt op een ander moment aan de orde. Samen met kijken we welke behandeling het beste past bij uw manier van leven en uw medische situatie.

Met behulp van de keuzehulp gaan we graag met u het gesprek aan. 

Terug naar boven