Duurzaamheidsdoelstellingen

Circulair werken

In de gezondheidszorg worden veel grondstoffen gebruikt, maar ook veel afval gemaakt. Dit zorgde in 2021 in het St. Antonius Ziekenhuis voor ongeveer 1,8 miljoen kg. Dit is een grote belasting voor het milieu: het verplaatsen en verwerken van het afval kost energie en vervuilt het milieu.

Bij circulaire economie staat het opnieuw gebruiken van producten en grondstoffen centraal. Daardoor wordt afval en uitstoot van gassen naar de bodem, het water en de lucht zo veel mogelijk tegengehouden (‘het sluiten van kringlopen’). Om dit te kunnen bereiken hebben wij onderstaande doelen opgesteld:

  • 50% minder primaire grondstoffen in 2030 en circulair in 2050 (conform grondstoffenakkoord).
  • Duurzame inkoop: Bij alle nieuwe inkooptrajecten wordt duurzaamheid ingebed. Verspilling aan de bron wordt voorkomen (producten).
  • Afvalreductie en scheiding: In 2025 wordt 50% van het afval gescheiden ingezameld (t.o.v. 36% in 2021). 
  • Vastgoed: Bij renovatie zetten we optimaal in op circulariteit (hergebruik van materialen, toepassen van duurzame, recyclebare materialen) flexibiliteit en klimaatbestendigheid.

Voorbeelden uit het ziekenhuis

Binnen de circulaire economie zijn er drie onderdelen, namelijk: reduce, reuse en recycle. Op al deze drie onderdelen lopen verschillende initiatieven in het ziekenhuis.

Terug naar boven