Duurzaam Antonius

Duurzaamheidsdoelstellingen

De komende jaren willen wij, als ziekenhuis, onze CO2-uitstoot verlagen, circulair werken integreren, bijdragen aan verminderen van medicijnresten in het water en een gezonde werk- en leefomgeving creëren. Daarnaast zetten wij ons in op het vergroten van het bewustzijn zodat duurzaam handelen vanzelfsprekend wordt bij alles wat we doen.

Daarom willen wij duurzame zorg leveren die waarde toevoegt voor de patiënt, waarbij we het milieu zo min mogelijk belasten, betaalbare toegankelijke zorg mogelijk maken en behouden, en een bijdrage leveren aan een gezondheid bevorderende omgeving voor patiënten, bezoekers en medewerkers.

Thema’s en doelstellingen

Om dit te kunnen bereiken hebben wij voor het duurzaamheidsbeleid 2022-2025 de vijf onderstaande thema’s gekozen:

De eerste vier thema’s van de duurzaamheidsdoelstellingen komen overeen met de vier pijlers van de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 en geven invulling aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) 3, 6, 12 en 13. Deze 4 pijlers zijn als volgt:

  • Goede gezondheid en welzijn
  • Schoon water en sanitair
  • Verantwoorde consumptie en productie
  • Klimaatactie

Naast verduurzaming van de zorgprocessen en bedrijfsvoering willen we bijdragen aan verdere bewustwording en kennisdeling op gebied van verduurzaming binnen de zorg en de duurzaamheidsdoelstellingen te monitoren (vijfde thema). 

Daarnaast heeft het St. Antonius Ziekenhuis in 2023 de nieuwste versie van de Green Deal, de Green Deal Duurzame Zorg 3.0, ondertekend

Terug naar boven