Duurzaamheidsdoelstellingen

CO2-uitstoot verminderen

De gezondheidszorg zorgt voor ongeveer 7-8% van de totale CO2-uitstoot van Nederland. De komende jaren willen we de CO2-uitstoot verlagen, omdat CO2 invloed heeft op klimaatverandering. In de Klimaatwet staat dat we in Nederland in 2030 49% en in 2050 95% minder CO2 moeten uitstoten ten opzichte van 1990.

De CO2-uitstoot is vaak een optelsom van verschillende bronnen. Ongeveer 80% van de CO2-uitstoot wordt in de gezondheidszorg veroorzaakt door energiegebruik van gebouwen, reisbewegingen van zorgmedewerkers en patiënten en geneesmiddelen (Gupta Strategist, 2019). Om dit te kunnen bereiken hebben wij onderstaande doelen opgesteld:

  • 49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050 (conform Klimaatwet).
  • CO2-uitstoot vastgoed & energie is in 2025 15% lager dan in 2006.
  • CO2-uitstoot vervoer is in 2025 15% lager dan in 2022 (vaststelling na nulmeting/mobiliteitsonderzoek in 2022).

Voorbeelden uit het ziekenhuis

  • Freezer challenge. Oude, overbodige vriezers worden uitgezet. Daarnaast wordt de temperatuur bij de vriezer ingesteld op -70 graden in plaats van -80 graden. Inmiddels zijn 10 vriezers hoger ingesteld of uitgezet. Dit zorgt voor een gemiddelde besparing van ruim 500 kg CO2 per vriezer.
Terug naar boven