Duurzaamheidsdoelstellingen

Medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater verminderen

Medicijnresten in het afvalwater worden niet altijd goed uit het afvalwater gefilterd. De medicijnresten komen daardoor in ons oppervlaktewater terecht en verstoren ecosystemen en het waterleven.

Om dit te kunnen bereiken hebben wij onderstaand doel opgesteld:

  • In 2025 zijn stappen gezet om de emissie van medicijnen in afvalwater van het ziekenhuis te verminderen.

Voorbeelden uit het ziekenhuis

  • 4-jarig project WUR. Het ziekenhuis neemt deel aan een 4-jarig project met de WUR en andere (zorg-)instellingen. Doel van het project is om medicijnresten te monitoren in het afvalwater van zorginstellingen. Maar ook om een oplossing te ontwikkelen om de medicijnresten onsite te verwijderen.
Terug naar boven