Duurzame medewerkersverhalen

Het groene verhaal van Marchel van Gameren

"Energiebesparing geeft mij energie"

Marchel van Gameren
Marchel van Gameren in de technische kamer op locatie Utrecht. Op de achtergrond een van de stoomketels.

Duurzaam werken leeft onder medewerkers van het St. Antonius Ziekenhuis. Velen zijn bezig met verduurzaming en werken zo aan de duurzaamheidsdoelen voor een groen St. Antonius. In deze interviewserie gaan we met die medewerkers in gesprek. Dit keer bespreken we het groene verhaal van Marchel van Gameren, adviseur Vastgoed & Techniek (V&T). Hoe is hij zich met duurzaamheid bezig gaan houden? Wat heeft hij al bereikt? En wat wil hij meegeven aan collega’s?

Zowel thuis als op werk

Marchel werkt al 12 jaar in het St. Antonius Ziekenhuis. In 2011 begon hij als coördinator techniek en daarna werd hij projectleider. Inmiddels is hij al een aantal jaar adviseur energie en planmatig onderhoud bij de afdeling Vastgoed & Techniek. “Techniek is dé plek om te verduurzamen. Als het aan het begin van de keten goed geregeld wordt dan helpt dit het hele ziekenhuis. Ik kan binnen mijn werk dan ook veel doen aan verduurzaming. We bekijken voortdurend waar we energie kunnen besparen. Duurzaamheid is ook bij het planmatig onderhoud van belang. Met elke vervanging of renovatie kan je duurzaamheid meenemen”.

Privé is Marchel al langere tijd met duurzaamheid bezig. “Ik kom graag in de natuur en het is zo zonde als je ziet dat het vervuild wordt”. Hij is dan ook veel met besparing bezig in zijn eigen huis. “Het is een lopend project, net als het ziekenhuis. Het kan altijd zuiniger. Wat ik thuis aanpas kan ik soms weer als inspiratie op werk gebruiken en andersom”.

Groene st(r)oom

Isolatiematrassen
Op maat gemaakte isolatiematrassen voor delen van leidingen die anders warmte zouden verliezen

Vanuit zijn functie is Marchel ook verantwoordelijk voor de monitoring via de Milieubarometer en de Milieuthermometer Zorg. “We doen het op het gebied van energiegebruik goed in vergelijking met andere ziekenhuizen. Sinds vorig jaar hebben we mede daardoor voor vijf van onze locaties het zilveren certificaat van de Milieuthermometer behaald." Een aantal voorbeelden van de energiebesparende maatregelen zijn de zonnepanelen op het dak en de aanleg van installaties zoals Warmte-Koudeopslag en betonkernactivering. Binnenkort wordt ook het maken van stoom verduurzaamd.

“In het hele ziekenhuis hebben we luchtbehandeling. Dit zorgt voor schone en vochtige lucht en draagt bij aan het welzijn van patiënten en medewerkers. Op de operatiekamers is het ook noodzakelijk voor de patiëntveiligheid. Voor deze luchtbehandeling is stoom nodig, maar het maken van die stoom kost veel energie. In de stoomketels wordt aardgas verbrand en hierdoor ontstaat hitte. Door deze hitte verdampt het water dat in buizen door de stoomketel loopt tot stoom. Bij de verbranding komen ook rookgassen vrij. Deze gassen van meer dan 200 graden gaan nu via de schoorsteen naar buiten, maar dat is zonde van de warmte. Daarom zijn we bezig met installaties zodat we die hitte opnieuw kunnen gebruiken.”

Zo worden binnenkort economizers en een rookgascondensor geïnstalleerd bij de stoomketels. Dit heten ook wel warmtewisselaars. De economizers gebruiken de hete restgassen om het water op te warmen wat in de ketels gaat. Doordat het water dan al warmer de stoomketel in gaat is er minder gas nodig om het tot stoom op te warmen. Daarna zet de rookgascondensor de hete gassen ook nog in om water op te warmen wat elders in het ziekenhuis wordt gebruikt. “Deze nieuwe installaties gaan zorgen voor een enorme energiebesparing”.

Begin klein met verduurzaming

Marchel wil aan collega’s meegeven om klein te beginnen met verduurzaming en het langzaam uit te breiden. “Elke stap die je bereikt geeft weer energie, en die energie kan je inzetten voor de volgende duurzame stap. Energiebesparing geeft mij weer energie. Zo blijf ik gemotiveerd.”


Meer over duurzaamheid

Als ziekenhuis vinden we duurzaamheid belangrijk. Het is opgenomen in onze nieuwe meerjarenstrategie. We dragen graag ons steentje bij aan milieubewuste bedrijfsvoering en een beter milieu. Vanuit het programma Duurzaam Antonius coördineren en monitoren we bestaande en nieuwe duurzaamheidsinitiatieven en ondersteunen we de opstart van nieuwe projecten.​

Terug naar boven