Nieuwsoverzicht

Weg met de scrubborstels op de OK

Samen de afvalberg verkleinen

Lilian Hogezand met scrubborstels
Lilian van Hogezand in het magazijn met de ruim 300 scrubborstels die ze per week op de OK besparen door deze nieuwe werkwijze.

Het St. Antonius vindt duurzaamheid erg belangrijk. Een van de doelen waar hard aan wordt gewerkt is het hergebruiken en verminderen van afval. Het Green Team op de operatiekamer heeft hier weer een mooie slag in geslagen. Zij zijn gestopt met het gebruik van scrubborstels bij het handen wassen. Dit scheelt veel afval én geld. 

Bij het wassen van de handen voor een operatie was het standaard om de handen ook te boenen met een wegwerpscrubborstel. Echter laten verschillende onderzoeken zien dat het wassen met deze scrubborstel geen toegevoegde waarde heeft. Na het wassen met de borstel worden er zelfs meer bacteriën op de huid gevonden dan na het wassen zonder borstel. Lilian van Hogezand, arts-onderzoeker op de afdeling Chirurgie: “Dit werd nog eens duidelijk na een presentatie van een coassistent en een artikel van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Samen met de leden van het Green Team OK, collega’s en betrokken afdelingen zijn we toen aan de slag gegaan.”

Er kwam meer bij kijken dan er op het eerste gezicht werd gedacht. Van Hogezand: "De scrubborstel is in plastic verpakt samen met een stokje om nagels schoon te maken en een sponsje. Zo’n stokje willen we op de operatiekamer wel blijven gebruiken. En andere afdelingen gebruiken weer het sponsje. Hier moesten we dus alternatieven voor vinden."

Na overleg met alle betrokkenen en het verzamelen van de nodige informatie was het 31 oktober zo ver: de scrubborstels worden niet meer gebruikt bij het preoperatieve handen wassen.

scrubborstel
Een scrubborstel met een nagelstokje en sponsje op de plastic verpakking. 

Dit gaat veel afval schelen. In 2022 werden er meer dan 16.000 van deze borstels gebruikt op de operatiekamer. Dit is bijna 400 kilo afval per jaar. Naast afval scheelt het ook geld, de scrubborstels zijn 35 cent per stuk. "Het is heel leuk om iets te zien wat beter kan en dit vervolgens als team aan te pakken. Door samen te verduurzamen, kunnen we veel bereiken," vertelt Van Hogezand trots.

Duurzaamheid

Als St. Antonius vinden we duurzaamheid erg belangrijk. Er zijn in ons ziekenhuis meerdere projecten en initiatieven die bijdragen aan het verminderen van afval en het terugdringen van onze CO2-uitstoot. Voorbeelden hiervan zijn de inzet van schoonmaakrobot SAM – die gebruik maakt van UVC-straling in plaats van chloor – , het heruitgeven van medicijnen en het beperken van narcosegassen op de operatiekamer. 

Terug naar boven