Home

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Sinds 13 oktober 2017 werken we in het St. Antonius Ziekenhuis met een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD). Lees hier meer over het EPD. Eén digitaal dossier waarin medisch specialisten en andere zorgverleners medische gegevens van patiënten, zoals onderzoeksresultaten, overzicht van medicijnen en allergieën en behandelplannen kunnen opslaan en raadplegen. Ook worden uw naam- en adresgegevens, correspondentie met uw huisarts en dergelijke in dit dossier bewaard.

Met dit nieuwe EPD kunnen wij onze patiëntveiligheid continu verbeteren, kwalitatief goede zorg leveren en zo efficiënt mogelijk werken. Zo is ons ziekenhuis beter ingericht voor de toekomst.

Op alle locaties dezelfde informatie voor alle zorgverleners

Het St. Antonius Ziekenhuis en het Zuwe Hofpoort zijn gefuseerd. Na alle voorbereidingen de afgelopen jaren zijn we sinds 13 oktober 2017 één organisatie die verdergaat onder één naam ‘St. Antonius Ziekenhuis’ met één EPD. Het is belangrijk dat alle artsen en verpleegkundigen op alle locaties met één gezamenlijk EPD werken. Zo beschikken zij allemaal over dezelfde informatie over u als patiënt. 

Wie kan mijn dossier inzien?

Alleen geautoriseerde medewerkers en zorgverleners van het ziekenhuis zijn bevoegd om uw dossier in te zien en op te vragen. Uw privacy is hierbij zeer belangrijk. Ook kunt u zelf uw dossier inzien door een account aan te maken voor het nieuwe beveiligde online patiëntenportaal Mijn Antonius, dat gekoppeld is aan het nieuwe EPD.

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen over het EPD

Terug naar boven