Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Veelgestelde vragen over het elektronisch patiëntendossier (EPD)

Algemene vragen over het EPD

EPD staat voor elektronisch patiëntendossier. Dit is een elektronisch systeem, waarin onze medewerkers en zorgprofessionals medische gegevens van patiënten, zoals onderzoeksresultaten en behandelplannen opslaan en verwerken. Ook worden uw adresgegevens en correspondentie met uw huisarts en dergelijke in dit dossier bewaard.

In het St. Antonius Ziekenhuis houden we per patiënt één allesomvattend EPD bij. Met dit EPD kunnen alle medewerkers die daartoe bevoegd zijn (medische) gegevens inzien en met elkaar uitwisselen. Zo zijn uw actuele gegevens snel op te vragen en in te zien op een veilige en betrouwbare manier.

Het St. Antonius Ziekenhuis en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis zijn gefuseerd. Na alle voorbereidingen de afgelopen jaren zijn we vanaf 13 oktober 2017 één organisatie die verder gaat onder één naam ‘St. Antonius Ziekenhuis’, met één patiëntennummer en met één EPD. Het is belangrijk dat alle artsen en verpleegkundigen op alle locaties met één gezamenlijk EPD werken.

Zo beschikken zij allemaal over dezelfde informatie over u als patiënt, want er is dan altijd een volledig en actueel overzicht van uw patiëntgegevens op alle locaties, in plaats van een apart dossier per ziekenhuis. Alle gegevens zijn op elk moment op elke locatie aanwezig. Ook biedt een nieuw EPD meer mogelijkheden voor de toekomst.

Alle gegevens in één elektronisch dossier heeft veel voordelen, zoals:

  • een volledig overzicht van patiëntgegevens, geen dossier per specialisme;
  • minder kans op fouten doordat de patiëntgegevens actueel zijn;
  • alle gegevens zijn op elk moment op elke afdeling te zien;
  • een duidelijk overzicht van medicatie, allergieën en behandelplannen.

Nee, dit is niet hetzelfde. Het landelijk EPD is een digitale verwijsindex naar alle medische gegevens van de inwoners van Nederland waarmee zorgverleners (zoals medisch specialisten, huisartsen en apothekers) medische gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Het landelijk EPD staat los van het digitaal dossier van het St. Antonius. Het EPD van het St. Antonius is een ziekenhuis EPD, waarin alleen de medische gegevens van de patiënten van het St. Antonius staan.

Met het nieuwe EPD krijgt u meer regie over uw eigen zorg. Doordat alles in één dossier staat genoteerd, is er één duidelijk overzicht van uw medicatie, allergieën en behandelplan. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van Mijn Antonius, een beveiligd, persoonlijk online patiëntenportaal, dat gekoppeld is aan het EPD. Hiermee kunt u onder meer afspraken kunt maken, uw dossier inzien en vragen stellen aan een zorgverlener.

Het St. Antonius Ziekenhuis is wettelijk verplicht dossiers bij te houden van patiënten die behandeld worden en doet dat met ingang van 13 oktober 2017 in het systeem  van Epic, een Amerikaanse leverancier. De data van onze patiënten worden opgeslagen op servers in Nederland. Onze Amerikaanse leverancier kan hier niet bij.

De Amerikaanse overheid heeft dus geen toegang tot uw data. Wij hebben sluitende afspraken gemaakt die voldoen aan de Nederlandse en Europese wetgeving en hebben deze ook juridisch laten toetsen.

Dat is nog onbekend. De invoering van het nieuwe EPD kan eventueel consequenties hebben voor de financiële afwikkeling. De facturatie van behandelingen richting uw zorgverzekeraar is tijdelijk per 1 augustus stopgezet om een goede en soepele overgang naar het nieuwe EPD te bewerkstelligen. Facturatie aan de patiënt zelf of aan andere instanties wordt rondom 1 oktober stopgezet. Dit is gedaan om verkeerde of dubbele facturatie te voorkomen.

Doel is om binnen 6 weken na invoering van het nieuwe EPD de facturatie weer op gang te brengen. Door deze tijdelijke facturatiestop is het mogelijk dat uw zorgverzekeraar het eigen risico op een later tijdstip dan u gewend bent, bij u int. Dit geldt ook voor rekeningen die u mogelijk zelf moet betalen.

Het nieuwe EPD en uw gegevens

In het EPD staan uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, geboortedatum, leeftijd en geslacht. Daarnaast staan in het EPD uw medische gegevens, zoals de voorgeschiedenis, ziektegeschiedenis, resultaten van lichamelijk onderzoek, het verloop van ziektes, ingrepen, medicijngebruik, allergieën et cetera.

Nee, uw privacy is heel belangrijk. Alleen geautoriseerde medewerkers van het ziekenhuis zijn daartoe bevoegd en mogen bepaalde gegevens opvragen en/of inzien. Privacy is hierbij zeer belangrijk. Alle gegevens worden door de artsen en verpleegkundigen zorgvuldig uitgewerkt en beveiligd. St. Antonius Ziekenhuis voldoet aan de normen voor het uitwisselen van medische gegevens die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de overige wet- en regelgeving daaraan stelt.

U kunt zelf toestemming geven om bijvoorbeeld uw naasten of huisarts te machtigen voor inzage in uw dossier. Dat kan via Mijn Antonius, een beveiligd, persoonlijk online patiëntenportaal, dat gekoppeld is aan het EPD. Hiervoor dient u eerst een account aan te maken.

Ja, dat kan. U heeft altijd het recht uw EPD in te zien. Iedereen van 12 jaar en ouder kan mondeling of schriftelijk een verzoek doen. Een verzoek tot inzage doet u bij uw arts of zorginstelling. U krijgt alleen de gegevens te zien die over uzelf gaan, zoals röntgenfoto’s en operatieverslagen. Als uw gegevens niet kloppen, kunt u ze laten aanpassen.

Ook kunt u digitaal uw dossier inzien via Mijn Antonius,  een beveiligd, persoonlijk online patiëntenportaal, dat gekoppeld is aan het EPD. Hiervoor dient u eerst een account aan te maken.

Met de overgang naar ons nieuwe EPD hebben we de gegevens van patiënten die zowel in Zuwe Hofpoort als in het St. Antonius Ziekenhuis komen, samengevoegd in het nieuwe systeem. Indien u patiënt bent in beide ziekenhuizen verzoeken wij  u om bij een volgende afspraak in het ziekenhuis uw naam- en adresgegevens te controleren bij de centrale receptie . Zo kunnen wij nagaan of uw gegevens correct zijn samengevoegd in het nieuwe systeem. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.

Langere wachttijden en toegangstijden

Op 13 oktober gaat ons ziekenhuis over op een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD). Om goed en veilig in het nieuwe EPD te kunnen werken, zijn alle zorgverleners uitgebreid getraind. Toch kan het zijn dat onze medewerkers wat meer tijd nodig hebben, omdat het werken in het systeem voor hen nieuw is. Hierdoor kan het zijn dat afspraken uitlopen. We proberen dit uiteraard tot een minimum te beperken.

Staat uw vraag er niet tussen?

Neemt u dan contact op met onze Helpdesk via T 088 320 30 00.

Terug naar boven