Specialismen & behandelcentra

Ergotherapie

Het doel van ergotherapie is mensen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in hun woon- en werkomgeving. Een ergotherapeut richt zich niet op de ziekte, maar op de praktische gevolgen ervan bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Het specialisme Ergotherapie biedt zorg op de verpleegafdelingen, met name op de afdeling Neurologie. Daarnaast heeft Ergotherapie een uitgebreide polikliniek. De ergotherapeut werkt op verwijzing van specialisten. Hierbij kunt u denken aan revalidatieartsen, neurologen, plastisch chirurgen en reumatologen. Afhankelijk van de hulpvraag behandelen we ook op verwijzing van de huisarts.

Ergotherapie in het St. Antonius Ziekenhuis

Wij behandelen patiënten met de volgende klachten:

 • neurologische problemen (beroerte, MS, Parkinson, niet aangeboren hersenletsel of een ander trauma);
 • vermoeidheid bij kanker (oncologie);
 • chronische pijn;
 • handaandoeningen (trauma, reumatische klachten, overbelastingsklachten)

Wat kan de ergotherapeut voor u betekenen?

De ergotherapiebehandeling kan zich richten op: 

 • problemen bij persoonlijke verzorging, huishouden en vrije tijdbesteding;
 • problemen met het uitvoeren van werk, school, studie of hobby's. 

De ergotherapeut bekijkt samen met u en eventuele andere betrokkenen welke mogelijkheden er zijn om bepaalde handelingen zelfstandiger of met minder klachten uit te kunnen voeren. 

Voorbeelden van wat de ergotherapeut voor u kan doen: 

 • Onderzoeken waarom u bepaalde handelingen moeilijk of niet meer zelfstandig uit kunt voeren.
 • U leren om dingen op een andere manier te doen of om te gaan met de aanwezige beperkingen.  
 • Met u zoeken naar een evenwicht tussen wat u wilt en kunt (energiemanagement).  
 • Een werkplek evalueren, zo nodig herinrichten en ergonomische adviezen geven over het gebruik van de werkplek en uw werkhouding.  
 • Adviseren over een goede werkhouding.
 • Bij klachten of trauma aan de hand of de pols maken wij voor u een spalk op maat en/of adviseren wij hoe u in het dagelijks leven de belasting van uw hand of pols kunt verminderen.
 • Onderzoek en behandeling van neuropathische pijn.

Samenwerking

Binnen het St. Antonius Ziekenhuis werken de ergotherapeuten nauw samen met andere specialisten, bijvoorbeeld revalidatieartsen, neurologen, plastisch chirurgen en reumatologen. Op deze manier krijgt u een compleet behandelplan waarvan de verschillende onderdelen goed op elkaar zijn afgestemd. 

Afstemming van de behandeling gebeurt met name bij patiënten met de volgende klachten: 

 • hand- en polsklachten; 
 • neurologische en reumatische aandoeningen; 
 • rug- en bekkenklachten; 
 • werkgerelateerde aandoeningen. 
Terug naar boven