Behandelingen & onderzoeken

Ergotherapie: zorg op maat

Het doel van ergotherapie is mensen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in hun woon- en werkomgeving. Een ergotherapeut richt zich niet op de ziekte, maar op de beperkingen (motorische en/of cognitieve) bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. In deze folder leest u meer over ergotherapie.

Op deze pagina snel naar

Code
ERG 01