Geboortezorg

De disciplines in ons team

Samen zorgen voor de beste start van het leven

Bij St. Antonius Geboortezorg zorgen we graag voor de beste start van het leven en bieden we zorg rondom zwangerschap en geboorte. Onze specialisten en verpleegkundigen staan 24 uur per dag klaar om jou, je kindje en je partner de beste zorg te kunnen bieden. Bij St. Antonius Geboortezorg werken gynaecologen en verloskundigen zeer nauw samen.

Gezin staat centraal

We werken vanuit de overtuiging dat iedere zwangere vrouw en haar partner centraal staan in een heel bijzondere fase van hun leven waar wij als zorgprofessionals graag een bijdrage aan leveren: zorgzaam, met plezier en zo persoonlijk mogelijk. Wij werken met passie en warmte en willen je graag net dat beetje meer geven. Elke familie en gezin is uniek. Jullie persoonlijke wensen vinden wij belangrijk. We vormen samen met jullie een hecht team en kijken naar welke zorg op welk moment gewenst is, het beste past en mogelijk is.  

Lees meer over gezinsgerichte zorg en St. Antonius Geboortezorg.

24/7 deskundig team beschikbaar

Gynaecoloog, verloskundige, verpleegkundige, kraamverzorgende, anesthesist en een operatieteam zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week aanwezig en werken nauw samen. Daarnaast zijn kinderartsen beschikbaar wanneer dit nodig is. Zo kunnen wij je op elk gewenst moment de beste zorg bieden.

Het team

Het team van St. Antonius Geboortezorg bestaat uit gynaecologen, kinderartsen, klinisch verloskundigen, gespecialiseerde (obstetrie)verpleegkundigen, physician assistants, lactatiekundigen, verpleegkundig specialisten, arts-assistenten, echoscopisten en kraamverzorgenden. Roomservicemedewerkers ondersteunen het team. Daarnaast werken we nauw samen met diverse disciplines zoals maatschappelijk werk en fysiotherapie. Pedagogisch medewerkers en logopedisten worden ook ingezet op de neonatologie. Op onze polikliniek werken ook doktersassistenten.

Ook werken er leerlingverpleegkundigen. Zij werken onder leiding van een gediplomeerde verpleegkundige die eindverantwoordelijk is. Tijdens je bevalling zal een verpleegkundige of een kraamverzorgende aanwezig zijn. Daarnaast kun je een verloskundige in opleiding treffen. Zij werkt onder supervisie van een klinisch verloskundige. Als je dat wilt, mogen er, naast je partner, nog anderen aanwezig zijn bij de bevalling. Echter voor de rust en veiligheid adviseren wij de hoeveelheid mensen op de kamer te beperken. Dit overleg je met je (klinische) verloskundige of arts.

Klinisch verloskundige, physician assistant en arts-assistent

Als je medisch moet bevallen, word je tijdens de bevalling begeleid door een klinisch verloskundige, physician assistant of arts-assistent. Een klinisch verloskundige is een verloskundige die zich gespecialiseerd heeft in ziekenhuisbevallingen. Zij begeleidt dan ook geen thuisbevallingen en werkt in een team met de gynaecologen, physican assistants en arts-assistenten. De physician assistent is een klinisch verloskundige met meer medische bevoegdheden en werkt veelal gelijk aan een arts assistent. Een arts-assistent is een arts die zich verder specialiseert in de verloskunde en gynaecologie. Naast de arts assistent hebben wij ook co-assistenten (student, arts in opleiding) die meelopen.

Verpleegkundigen

Op onze werken gespecialiseerde verpleegkundigen, zowel obstetrie- als neonatologieverpleegkundigen. Daarnaast ook kinderverpleegkundigen en verpleegkundigen in opleiding tot obstetrie (verloskunde)- of neonatologieverpleegkundige. De obstetrieverpleegkundige is bij de bevalling en zorgt voor zwangeren, kraamvrouwen en pasgeborenen.
Heeft het kindje extra zorg nodig dan nemen neonatologieverpleegkundigen de zorg voor het kind over. Deze verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de directe zorg van jullie kind. Bij opname begint het toewerken naar ontslag. We coachen jullie naar steeds meer zelfstandigheid. Het uiteindelijke doel bij ontslag is dat jullie je kind kennen en zelfstandig voor jullie kind kunnen zorgen. 

Kraamverzorgenden

Naast de obstetrieverpleegkundigen zorgen op onze afdeling ook kraamverzorgenden voor moeder en kind.  Na de geboorte van de baby geven zij zorg en begeleiding aan de ouders bij de verzorging van de pasgeborene. De ouders worden geholpen om goed voorbereid naar huis te gaan. De meeste medische handelingen in de verzorging van moeder en/of kind worden gedaan door verpleegkundigen. 

Wij werken ook samen met een vast team kraamverzorgenden van diverse kraamorganisaties uit de regio. Zij ondersteunen verloskundigen en barenden tijdens de poliklinische bevallingen in ons ziekenhuis. Zij begeleidt bij de bevalling (partusassistentie).

Kinderartsen en verpleegkundig specialisten

Alle kinderen hebben als hoofdbehandelaar een van de kinderartsen. De dagelijkse gang van zaken wordt gedaan door de afdelingsarts of een verpleegkundig specialist (eventueel in opleiding). Zij werken onder zelfstandig en hebben dagelijks overleg met de kinderarts of de neonatoloog (kinderarts gespecialiseerd in zieke pasgeborenen).

Verpleegkundig consulente verloskunde

Als je zwanger en onder begeleiding bent van een gynaecoloog van St. Antonius Geboortezorg heb je regelmatig controle-afspraken bij de gynaecoloog. Daarnaast kun je terecht op het spreekuur van de verpleegkundig consulente verloskunde. De behandelend arts (gynaecoloog) verwijst je hier naar door.

De verpleegkundig consulente verloskunde geeft je voorlichting over zwangerschap en bevallen. Tijdens je zwangerschap heb je twee keer een gesprek met de gespecialiseerde verpleegkundige.

Het eerste gesprek met de verpleegkundig consulente vindt plaats aan het begin van de zwangerschap (10 – 16 weken). Je krijgt tijdens dit gesprek onder meer informatie over:

 • de werkwijze op de polikliniek van St. Antonius Geboortezorg;
 • het controleschema tijdens je zwangerschap;
 • de bereikbaarheid van St. Antonius Geboortezorg; 
 • de leefgewoontes tijdens je zwangerschap;
 • kraamzorg;
 • zwangerschapscursussen;
 • borst-/flesvoeding;
 • voorlichtingsmomenten van St. Antonius Geboortezorg;
 • alle niet-medische vragen.

Het tweede gesprek met de verpleegkundig consulente vindt plaats aan het einde van de zwangerschap (30 – 36 weken). Je krijgt tijdens dit gesprek onder meer informatie over:

 • het bespreken en invullen van een geboorteplan;
 • bereikbaarheid van St. Antonius Geboortezorg;
 • voorbereiding op de bevalling;
 • verloop tijdens de bevalling;
 • verloop na de bevalling;
 • gang van zaken bij ontslag uit het ziekenhuis;
 • aangifte van de geboorte;
 • alle niet-medische vragen.

Lactatiekundige

Ook hebben wij lactatiekundigen in huis, zij kunnen je alles vertellen over borstvoeding en flesvoeding. Tijdens je verblijf bij ons kunnen zij jou begeleiden. Ook is het mogelijk via de e-mail een vraag aan hen te stellen. Dit kan via geboortezorg-lactatiekundigen@antoniusziekenhuis.nl

Carla van DommelenMarian Smit, Moniek Budel, Annerieke van den Bogaard en Agnes Dercksen zijn IBCLC gecertificeerde lactatiekundigen en lid van de NVL. "Wij vinden ons werk prachtig en werken met veel plezier binnen Geboortezorg. Als lactatiekundige geven wij begeleiding/ondersteuning bij borstvoeding en in overleg met de ouders zoeken wij naar de beste oplossing. Borstvoeding is de beste voeding voor jullie baby, maar wij respecteren de voedingskeuze die jullie maken. In sommige gevallen is het helaas niet mogelijk om borstvoeding te geven. Borstvoeding is een natuurlijk proces, maar soms heeft het wat extra zorg nodig. Hiervoor bieden wij de nodige begeleiding aan de ouders en binnen ons team door onder andere scholingen te organiseren. Op de afdeling Geboortezorg, de neonatologie (post IC) en de kinderafdeling kunnen jullie met vragen/problemen rondom de borstvoeding terecht bij ons. Doordat de meesten van ons al ruime tijd werkzaam zijn in het St. Antonius Ziekenhuis hebben wij ook veel ervaring met zieke moeders en zieke en/of te vroeggeboren baby’s."

De lactatiekundigen begeleiden op de afdeling zeker in de volgende situaties:

 • Als je extra voorlichting en advies wenst over borstvoeding;
 • Als je borstvoeding gaat geven na een borstoperatie;
 • Als je geen prettige borstvoeding ervaring hebt gehad;
 • Als er aanlegproblemen zijn;
 • Als borstvoeding geven pijnlijk is;
 • Borstontsteking;
 • Spruw (=schimmelinfectie);
 • Tepelkolven;
 • Onvoldoende groei van je baby;
 • Teveel of te weinig melk;
 • Je baby huilt veel en je vraagt je af of dit door de borstvoeding komt;
 • Je baby is te vroeg en/of te licht geboren;
 • Meerlingen;
 • Ziekte of handicap van moeder of baby.

Op onze website vind je ook een webinar van onze lactatiekundigen over borstvoeding met voorlichting, adviezen en tips. Deze kun je op ieder moment bekijken. Voor individuele vragen kan men op het lactatiekundig spreekuur terecht.

Terug naar boven