Hartcentrum

Onderzoek linker hartoorsluiting (LAAO)

COMPARE LAAO onderzoek

Het St. Antonius Ziekenhuis doet onderzoek naar de effectiviteit van linker hartoorsluiting bij patiënten met boezemfibrilleren en een hoog risico op beroerte, die daarnaast ook een grote kans op (terugkerende) bloedingen hebben. Hierdoor kunnen zij de gangbare antistollingsmedicatie om beroerte te voorkomen niet gebruiken. Zij gebruiken dan soms minder effectieve medicijnen (aspirine) of krijgen helemaal geen behandeling.

Hartoorsluiting beter dan aspirine of geen antistolling

Het COMPARE LAAO project gaat onderzoeken of bij deze patiënten afsluiting van het linker hartoor beter is dan aspirine of helemaal geen antistolling. Om dit goed te onderzoeken is het noodzakelijk om een groep patiënten die hartoorsluiting krijgt te vergelijken met een groep patiënten die dat niet krijgt (een zogenaamde controlegroep). Patiënten die deelnemen aan het onderzoek worden door middel van loting in één van de twee groepen ingedeeld. 

Het onderzoek heeft een looptijd van 6 jaar en richt zich op ruim 600 patiënten, waarbij het St. Antonius Ziekenhuis Hartcentrum samenwerkt met 14 andere ziekenhuizen. Zo kan er voldoende informatie verzameld worden om de veiligheid en effectiviteit van linker hartoorsluiting aan te kunnen tonen, zodat deze behandeling in aanmerking komt voor het basispakket vergoede zorg. Daarmee zal de behandeling beschikbaar zijn voor alle patiënten die geen antistollingsmedicatie kunnen gebruiken. 

Bekijk hier het filmpje over het COMPARE LAAO onderzoek.

Deelnemende ziekenhuizen

Het COMPARE LAAO onderzoek is in het St Antonius Ziekenhuis al gestart (januari ’21) onder leiding van prof. dr. L. Boersma en arts-onderzoeker M. Huijboom (coördinerend onderzoeker) in samenwerking met 14 ziekenhuizen:

 • Erasmus MC Rotterdam
 • LUMC Leiden
 • AUMC Amsterdam
 • OLVG Amsterdam
 • MUMC Maastricht
 • Radboud UMC Nijmegen
 • Catharina Ziekenhuis Eindhoven
 • UMCU Utrecht
 • MST Enschede
 • Isala Klinieken Zwolle
 • UMCG Groningen
 • MC Leeuwarden
 • Amphia Ziekenhuis Breda
 • HAGA Ziekenhuis Den Haag

Boezemfibrilleren

Bij een ritmestoornis zoals boezemfibrilleren kan de bloedstroom in de boezem van het hart zo goed als stil komen te staan. Hierdoor is er een verhoogd risico op het ontstaan van stolsels in het hart. Als deze stolsels losschieten gaan ze met de bloedstroom mee het lichaam in waar ze vervolgens in andere organen tot verstopping van de bloedtoevoer kunnen leiden. In de hersenen kan dit leiden tot een beroerte (ook wel CVA). Om dit risico te verlagen moeten veel patiënten met boezemfibrilleren levenslang antistollingsmedicatie gebruiken. Lees hier meer over boezemfibrilleren.

Linker hartoor

Stolsels ontstaan bijna altijd (>90%) in het linker hartoor. Als ze losschieten kunnen ze via de bloedbaan elders in het lichaam terecht komen. Het linker hartoor is een uitstulping van de linkerboezem en heeft geen belangrijke functie. Het sluiten van het linker hartoor zorgt ervoor dat er op deze plek geen stolsels meer kunnen ontstaan. Dit kan met name voor patiënten die geen antistollingsmedicatie kunnen gebruiken (zoals na een levensbedreigende bloeding) een belangrijke alternatieve behandeloptie zijn.

Ingreep linker hartoorsluiting

Via een ader in de lies wordt een lange holle buis (katheter) in de rechter-hartboezem gebracht. Na een punctie door het boezemtussenschot van het hart, wordt de katheter in de linkerboezem gebracht. Via de katheter wordt vervolgens het sluitingsapparaat (een zogenaamd parapluutje) naar het hart opgeschoven en ontvouwd in het linker-hartoor.
Nadat er getest is of het parapluutje op de juiste plek ligt wordt de katheter weer verwijderd en is de ingreep klaar. Hier vindt u uitgebreide informatie over linker hartoorsluiting .

Patiënten hoeven doorgaans niet onder narcose, maar krijgen een roesje (sedatie). Over het algemeen kunnen patiënten na één nacht in het ziekenhuis weer naar huis.

Voor wie? 

Er zijn verschillende groepen patiënten die baat kunnen hebben bij deze procedure. In Nederland wordt hartoorsluiting nog niet vergoed, waardoor de procedure in principe alleen in onderzoekverband wordt uitgevoerd. Ook voor patiënten die wel bloedverdunners kunnen gebruiken zijn er onderzoeken naar linker hartoorsluiting. Huisartsen en medisch specialisten kunnen contact opnemen met het St Antonius Hartcentrum voor meer informatie.

Meer informatie

Komt u mogelijk in aanmerking voor het onderzoek COMPARE LAAO? Vraag uw huisarts of specialist hiernaar.

Lees hier meer informatie over de linker hartoorsluiting.

Meer informatie over hart- en vaatziekten en mogelijke behandelingen vindt u op de websites van de Hartstichting en Harteraad.

Eerste hartooroperatie 

De cardiologen van het St. Antonius Hartcentrum waren in februari 2010 de eersten in Nederland die een hartoor afsloten. Bekijk hier het artikel op de NOS-website.

Opleidingscentrum

De cardiologen van het St. Antonius Hartcentrum zijn ook erkend als trainers en trainingscentrum voor deze ingreep. Europese cardiologen kunnen in Nieuwegein hun opleiding doen.

Terug naar boven