Home

Huisregels

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in ons ziekenhuis. Daarom gelden in ons ziekenhuis huisregels.

Algemene huisregels

welkom in antonius huisregels

Respect

Wij doen onze uiterste best om u zo snel en goed mogelijk te helpen. U mag dan ook rekenen op een respectvolle benadering van onze medewerkers. Ervaart u onverhoopt het gedrag van onze medewerkers als niet-correct, dan kunt u dit aangeven bij de betreffende afdeling. Mocht het rechtstreeks bespreken van uw klacht niet leiden tot de gewenste oplossing, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Omgekeerd verwachten wij dat patiënten en bezoekers zich ook respectvol gedragen naar onze medewerkers.

Agressie, geweld en intimidatie

Agressief gedrag, verbaal en/of non-verbaal, accepteren wij niet. Indien nodig ontzeggen wij toegang tot de locaties van het St. Antonius Ziekenhuis. Van bedreigingen, schelden, fysiek geweld, intimidatie of ander agressief gedrag doen wij aangifte bij de politie. 

Roken, alcohol & drugs

In en rondom het ziekenhuis is het niet toegestaan alcohol en/of drugs te gebruiken. Iemand die onder invloed overlast bezorgt, kan de toegang tot het ziekenhuis worden geweigerd. Daarnaast is het St. Antonius een rookvrij ziekenhuis. Roken is uitsluitend toegestaan in de daarvoor bestemde rookabri’s.

Beeldopnamen

Wij respecteren de privacy van onze patiënten, bezoekers en zorgverleners en verwachten dat u dit ook doet. Maak daarom geen foto’s, filmpjes of geluidsopnamen zonder toestemming van alle betrokkenen. Wilt u opnamen maken voor een externe publicatie? Neem dan altijd eerst contact op met de afdeling Marketing & Communicatie: communicatie@antoniusziekenhuis.nl

Diefstal en vandalisme

Krijgt u onverhoopt te maken met verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen? Dan kunt u via de verpleging contact opnemen met de afdeling Beveiliging. Indien gewenst kunnen zij u helpen met het invullen van een aangifteformulier. Voor verlies of diefstal kan ons ziekenhuis niet aansprakelijk worden gesteld. Daarom raden wij u dringend aan waardevolle spullen thuis te laten. Wij registreren gevonden voorwerpen op de website van iLost. Hier kunt u zien of uw verloren bezit is gevonden.

Wapenbezit

Om ons ziekenhuis zo veilig mogelijk te houden, zijn gevaarlijke voorwerpen en/of wapens in en rondom het ziekenhuis niet toegestaan. Indien u deze toch meebrengt, nemen we de voorwerpen (tijdelijk) in beslag en schakelen we de politie in.   

Huisdieren

Dieren hebben geen toegang tot het ziekenhuis, met uitzondering van hulp- en geleidehonden. Bezoek aan de polikliniek of de verpleegafdeling met een hulphond of een geleidehond is toegestaan na overleg met de receptie, behandelend arts en/of het afdelingshoofd.

Beveiligingscamera’s

Voor de algemene veiligheid en om uw en onze eigendommen te bewaken, is er cameratoezicht bij onze ziekenhuislocaties en poliklinieken. Het cameratoezicht voldoet aan de privacywetgeving.

Gezichtsbedekkende kleding

Wie in ons ziekenhuis gezichtsbedekkende kleding draagt, kan door een medewerker worden verzocht de gezichtsbedekking af te doen of anders de locatie te verlaten. Desnoods kan de politie worden ingeschakeld en kan een boete worden opgelegd.

Bij overtreding van de huisregels van het St. Antonius Ziekenhuis kunt u een officiële waarschuwing krijgen, of een ontzegging van de toegang tot het ziekenhuis voor bepaalde tijd.

Terug naar boven