Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in ons ziekenhuis. Daarom gelden in ons ziekenhuis onderstaande huisregels:

.

Respect

Wij doen onze uiterste best om u zo snel en goed mogelijk te helpen. U mag  dan ook rekenen op een respectvolle benadering van onze medewerkers. Ervaart u onverhoopt het gedrag van onze medewerkers als niet-correct, dan kunt u dit aangeven bij de betreffende afdeling. Mocht het rechtstreeks bespreken van uw klacht niet leiden tot de gewenste oplossing, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen. Omgekeerd verwachten wij dat patiënten en bezoekers zich ook respectvol gedragen naar onze medewerkers.

Agressie, geweld en intimidatie

Agressief gedrag accepteren wij niet. Niet verbaal, maar ook niet non-verbaal. Van bedreigingen, schelden, fysiek geweld, intimidatie of ander agressief gedrag doen wij aangifte bij de politie.

Beeldopnamen

Wij respecteren de privacy van onze patiënten, bezoekers en zorgverleners en verwachten dat u dit ook doet. Maak daarom geen foto’s, filmpjes of geluidsopnamen zonder toestemming van alle betrokkenen. Wilt u opnamen maken voor externe publicatie? Neem dan altijd eerst contact op met onze afdeling Marketing & Communicatie: communicatie@antoniusziekenhuis.nl

Roken, alcohol & drugs

In en rondom het ziekenhuis is het niet toegestaan om alcohol en/of drugs te gebruiken. Iemand die onder invloed overlast bezorgt, kan de toegang tot het ziekenhuis worden geweigerd. Daarnaast is het St. Antonius een rookvrij ziekenhuis. Roken is uitsluitend toegestaan in de daarvoor bestemde rookabri’s.

Aantal bezoekers

Bezoek is van harte welkom tijdens bezoekuren. Per patiënt zijn maximaal 2 bezoekers toegestaan. Meer bezoek kan gezellig zijn, maar is vaak te druk voor de patiënt en zijn of haar medepatiënten.

Diefstal en vandalisme

Krijgt u onverhoopt te maken met verlies, diefstal, of beschadiging van uw eigendommen? Dan kunt u via de verpleging contact opnemen met de afdeling Beveiliging. Indien gewenst kunnen zij u helpen met het invullen van een aangifteformulier. Voor verlies of diefstal kan ons ziekenhuis niet aansprakelijk worden gesteld. Daarom raden wij u dringend aan om waardevolle spullen thuis te laten. Wij registreren gevonden voorwerpen op de site van iLost. Hier kunt u zien of wij uw verloren bezit gevonden hebben.

Wapenbezit

Om ons ziekenhuis zo veilig mogelijk te houden, zijn gevaarlijke voorwerpen en/of wapens in en rondom het ziekenhuis niet toegestaan. Indien u deze toch meebrengt, nemen we de voorwerpen (tijdelijk) in beslag en schakelen we de politie in.   

Huisdieren

Dieren hebben geen toegang tot het ziekenhuis, met uitzondering van hulphonden en geleidehonden. Bezoek aan de polikliniek of de verpleegafdeling met een hulphond of een geleidehond is toegestaan na overleg met de receptie, behandelend arts en/of het afdelingshoofd.

Beveiligingscamera’s

Voor de algemene veiligheid en om uw en onze eigendommen te bewaken, is er cameratoezicht bij onze ziekenhuislocaties en poliklinieken. Het cameratoezicht voldoet aan de privacywetgeving.

Gezichtsbedekkende kleding

Wie in ons ziekenhuis gezichtsbedekkende kleding draagt, kan door een medewerker worden verzocht om de gezichtsbedekking af te doen of anders de locatie te verlaten. Desnoods kan de politie worden ingeschakeld en kan een boete worden opgelegd.