Aandoeningen ILD Expertisecentrum

EAA (extrinsieke allergische alveolitis)

EAA (extrinsieke allergische alveolitis) is een ontsteking van de longblaasjes (alveoli) door een allergische reactie op bepaalde stoffen, zoals grassen, granen, schimmels, sporen van paddenstoelen, stoffen in vogelmest of medicijnen.

Mensen die door hun beroep of hobby veel met dergelijke stoffen in aanraking komen, hebben meer kans op EAA.

Meer over EAA

Denk bijvoorbeeld aan:

 • boeren (boerenlong);
 • champignonkwekers (champignonkwekerslong);
 • duivenhouders (duivenmelkerslong);
 • volièrehouders (vogelhouderslong).

Soorten

Er zijn 3 vormen van EAA. De indeling is gebaseerd op de vraag: Wat gebeurt er als de patiënt de stof(fen) niet meer inademt?

 • De acute vorm waarbij  de klachten binnen een dag verdwijnen.
 • De subacute vorm waarbij de klachten na enkele weken of maanden verdwijnen.
 • De chronische vorm waarbij de klachten niet meer verdwijnen.

Symptomen

 • afvallen;
 • hoesten, soms gepaard gaand met bloed ophoesten;
 • koorts;
 • kortademigheid;
 • moeheid.

Onderzoeken

Uw artsen kunnen veel over uw gezondheid te weten komen door het stellen van gerichte vragen en u lichamelijk te onderzoeken. Bij deze longaandoening is het uitvragen van allerlei blootstellingen op het werk of in uw vrije tijd van cruciaal belang. Maar zij kunnen niet alles zien wat er in uw lichaam gebeurt. Daarom kunnen er verschillende onderzoeken nodig zijn zoals, bloedonderzoek, longfunctie-onderzoek, een thoraxfoto, een CT-scan, een spoeling van de luchtwegen (bronchoalveolaire lavage (BAL)) en soms een longbiopsie (onderzoek van een stukje longweefsel).

CT-scan

Onderzoek naar afwijkingen aan longweefsel, bloedvaten, organen en botten

Behandelingen

Bij de (sub)acute vorm ligt de behandeling voor de hand: vermijd contact met de stof die de EAA veroorzaakt. Maar als het om iemands beroep gaat, is dat niet altijd even makkelijk. Denk dan aan beschermende maatregelen, zoals een mond-/neuskapje en een betere ventilatie. Soms is extra behandeling nodig met medicijnen. Dit zijn vaak ontstekingsremmers.

Expertise en ervaring

Het ILD Expertisecentrum van het St. Antonius Ziekenhuis is het oudste en grootste centrum van Nederland dat gespecialiseerd is in de behandeling van interstitiële longziekten (ILD).  Het centrum is nationaal en internationaal erkend als expertisecentrum op het gebied van (zeer) zeldzame longziekten, zoals longfibrose, LAM, PAP en sarcoïdose. Patiënten worden gezien door een multidisciplinair team. Het ILD Expertisecentrum is een derdelijnscentrum. Dit betekent dat het verwijsbeleid is dat patiënten alleen door medisch specialisten naar dit centrum verwezen kunnen worden.

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Code LON 80-A

Terug naar boven