Specialismen & behandelcentra

ILD Expertisecentrum

Nationaal en internationaal erkend

Het St. Antonius ILD Expertisecentrum is een nationaal en internationaal erkend expertisecentrum voor interstitiële longziekten (ILD). Deze ILD zijn onder te verdelen in vier soorten: sarcoïdose, longfibrose, expositie gerelateerde ILD (dit is ILD door blootstelling aan omgeving gebonden stoffen zoals schimmel of dons) en ultrazeldzame ILD.

Het ILD Expertisecentrum maakt deel uit van het St. Antonius Ziekenhuis. Het is het oudste en grootste centrum van Nederland gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van interstitiële longziekten. ILD staat voor 'interstitial lung diseases'. Dit is de Engelse verzamelnaam voor meer dan 150 zeldzame longziekten. Vanwege de complexiteit en de zeldzaamheid van deze longziekten is het belangrijk de zorg te centreren en zo de best mogelijke zorg te bieden. 

Het ILD Expertisecentrum werkt veel internationaal samen en speelt een belangrijke rol in nationale en internationale beleidsvorming. Het is erkend als Center of Excellence door de WASOG, de internationale koepel voor onderzoek en behandeling van sarcoïdose, een belangrijke groep ILD.

Bij ons staat de beste zorg en welzijn voor onze patiënten voorop. Daarom richten we ons naast complexe hoogwaardige patiëntenzorg op regionale ondersteuning van Nederlandse ziekenhuizen, wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Onderzoek is van groot belang verbetering van zorg en kwaliteit van leven voor ILD. Ons doel: Het voorkomen en genezen van ILD.  Helpt u mee door te doneren voor ILD?

Aandachtsgebieden

Het ILD Expertisecentrum is zowel nationaal en internationaal erkend en voldoet aan de criteria die de Europese Raad en het Ministerie van VWS hebben gesteld aan expertisecentra. Om aan deze criteria te kunnen voldoen, moeten zorg, onderwijs en onderzoek van topkwaliteit zijn. 

Het ILD Expertisecentrum is een derdelijnscentrum. Dit betekent dat het verwijsbeleid is dat patiënten alleen door medisch specialisten naar dit centrum verwezen kunnen worden.

Meer weten?

Nieuwsbrieven

Inschrijven en eerder verschenen nieuwsbrieven voor patiënten en professonials

Agenda

Overzicht van symposia, informatiebijeenkomsten , promoties en andere activiteiten

Terug naar boven