ILD Expertisecentrum

Samenwerking ILD Expertisecentrum

Het ILD Expertisecentrum streeft naar (internationale) samenwerking. Samenwerken is belangrijk om kwaliteit leven voor ILD patiënten te verbeteren.

Zo geven we voorlichting aan patiënten, verzorgen scholing en bieden ondersteuning aan zorgprofessionals in heel Nederland. Hierbij wordt samengewerkt met patiëntenverenigingen en met 25 andere ziekenhuizen via het ILD-Net

Het ILD Expertisecentrum is ook een internationaal erkent Expertisecentrum. Onze hoofdonderzoekers vervullen een belangrijke rol bij internationale stuurgroepen en netwerken zoals o.a. de WASOG, FSR en ERS. Daarmee zijn we direct betrokken bij internationale beleidsvorming en blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. 

Verbetering van zorg begint met onderzoek!

Ook op het gebied van wetenschappelijk onderzoek werken we wereldwijd samen met andere expertisecentra en onderzoeksgroepen. Door de krachten te bundelen, kan er meer onderzoek gedaan worden en zijn de resultaten betrouwbaarder. Dit vergroot de kans op succes. 

Samenwerking ILD Expertisecentrum

Terug naar boven