Samenwerking ILD Expertisecentrum

Wereldwijde rol St. Antonius ILD Expertisecentrum

Het ILD Expertisecentrum streeft naar (internationale) samenwerking.  Hierdoor wordt kennis en expertise over ILD wereldwijd uitgebreid en de kwaliteit van de ILD zorg vergroot. Bovendien worden door samenwerking testmogelijkheden groter en studieresultaten betrouwbaarder. 

Steeds vaker worden de krachten van verschillende onderzoeksgroepen gebundeld. Onze hoofdonderzoekers zijn aangesloten bij meerdere internationale expertise stuurgroepen en netwerken waar specialistische kennis uitgewisseld wordt. Zo onderhouden en vergroten we onze expertise en kunnen we de best mogelijke zorg leveren naar de nieuwste inzichten.

Ons aandeel in (inter)nationale stuur- en werkgroepen ILD

Onze samenwerking kent geen grenzen en breidt zich steeds verder uit. We hebben inmiddels al met meer dan 200 verschillende instituten uit 28 landen samengewerkt.

kaart wereldwijde samenwerking

Zo werken we regelmatig samen met andere expertisecentra zoals ERN-LUNG centra (Europees Referentie Netwerk Expertisecentra zeldzame longaandoeningen), bestaande uit: 

Binnen Europa

Buiten Europa

De ERN-LUNG centra(externe link) (Europees Referentie Netwerk Expertisecentra zeldzame longaandoeningen)
Terug naar boven