Wetenschappelijk onderzoek ILD Expertisecentrum

Meedoen aan geneesmiddelenonderzoek

Zonder geneesmiddelenonderzoek, geen nieuwe medicijnen voor ILD. Het St. Antonius ILD Expertisecentrum werkt mee aan medicijnstudies en draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor in de toekomst.

Door als patiënt deel te nemen aan geneesmiddelenonderzoek kunt u ook bijdragen aan een betere behandeling van ILD. Er zijn verschillende soorten geneesmiddelenonderzoek:

  • Het ontwikkelen van een nieuw medicijn voor een ziekte waarvoor nog geen behandeling bestaat.
  • Het vergelijken van nieuwe of aanvullende behandeling met de bestaande behandeling.
  • Een medicijn voor een bepaalde ziekte uittesten bij een andere ziekte.

Uw arts kan u informeren over over deelname aan geneesmiddelenonderzoek naar sarcoïdose, longfibrose (en IPF), PAP, LAM en andere ILD. Vraag er gerust zelf naar als u geïnteresseerd bent. Bekijk hier de lopende studies

Hoe werkt geneesmiddelenonderzoek?

Een medisch ethische toetsingscommissie (METC) beoordeelt het onderzoek. Zij kijken daarbij naar de rechten, veiligheid en het welzijn van de proefpersonen die deelnemen aan dit onderzoek. Het onderzoeksprotocol moet goed zijn en het onderzoek moet bruikbare informatie opleveren. Het onderzoek mag pas gaan lopen als de commissie goedkeuring geeft. 

Er wordt bij elk onderzoek gewerkt met een vast programma, zo weet u waar u aan toe bent. U heeft een vast contactpersoon voor vragen.

Placebo

In veel onderzoeken worden twee of meer behandelingen met elkaar vergeleken. Welke behandeling u krijgt, wordt bepaald op basis van loting. Bij sommige onderzoeken wordt gebruikt gemaakt van een placebo. Dat is een nepmedicijn, dat lijkt op het echte medicijn, maar dan zonder werkzame stof. Om te testen of een medicijn effectief is, krijgt bijvoorbeeld de helft van een groep proefpersonen het echte medicijn. De andere helft, de zogenaamde controlegroep, krijgt een placebo.

De proefpersonen worden willekeurig over deze groepen verdeeld en weten zelf niet wat ze gaan krijgen. Ook de onderzoekers mogen niet weten wie wat krijgt, want anders zouden ze de resultaten kunnen beïnvloeden.

Nederland uniek door goede organisatie

Er is wereldwijd steeds meer aandacht voor het ontwikkelen van medicijnen voor zeldzame ziekten. Het is niet vanzelfsprekend dat een klein land als Nederland hieraan mee kan werken.  Het is voor bedrijven makkelijker om voor grote landen te kiezen met veel patiënten. Toch wordt het ILD Expetisecentrum vaak gevraagd voor deelname aan studies, omdat de ILD-zorg in Nederland goed geregeld is. Door goede samenwerking NL ziekenhuizen met expertiscentra is goed inzichtelijk hoeveel patiënten er zijn en welke behandeling ze krijgen. 

Meer weten over geneesmiddelenonderzoek?

Neem contact op met R&D longziekten:

 

Meer informatie

Terug naar boven