Meedoen aan geneesmiddelenonderzoek

Lopende (geneesmiddelen)onderzoeken

Binnen het St. Antonius Longcentrum doet Research & Development (R&D) Longziekten onderzoek naar nieuwe behandelmethoden, bijvoorbeeld naar nieuwe medicijnen, bijvoeding of het thuis meten van longfunctie. R&D Longziekten coördineert en verricht het onderzoek in samenwerking met verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis, maar ook met farmaceutische bedrijven.

Hieronder volgt een overzicht van de lopende studies op het gebied van medicijnen en ontwikkeling.

Lopende studies sarcoïdose (open voor deelname):

PHENOSAR

DiagnoseChronische longsarcoïdose, ≥18 jaar
StudieopzetGedurende 13 weken worden proefpersonen behandeld met antibiotica of placebo. Er vind bij start en na 13 weken een uitbreide studievisite plaats. Hier wordt bloed geprikt, en een longfunctie uitgevoerd. itgebreide studievisite 2x (baseline en na 13 weken). met longfunctie, vragenlijsten en lab
Wat wordt thuis van u verwacht?Medicatie inneemen en invullen van vragenlijsten
Overige toelatingseisenOm deel te nemen aan deze studie mag u niet eerder behandeld zijn met medicijnen voor sarcoïdose. Raadpleeg uw arts of u in aanmerking komt voor deze studie.
StudiefaseProof of concept

Resolve Lung

DoelVeiligheid en verdraagbaarheid testen van Namilumab (per injectie subcutaan)
Inclusie criteria

≥18 years, BMI ≤40 kg/m2, Longfunctie FVC ≥ 50% en DLCO  ≥ 40% voorspelt bij screening.

Bij prednison gebruik (of vergelijkbaar middel), moet de doseren minimaal 4 weken stabiel zijn en onder ≤25 mg, De proefpersoon moet ermee instemmen om zijn steroïden af te bouwen, te beginnen op het moment van deelname

Wat wordt er van u verwacht?

1 x per 4 weken gedurende 26 weken, wordt het middel onder de huid      ingespoten,   daarna kunt u kiezen of u door wilt gaan tot een periode van 32 weken. Uitgebreide studieviste 1 x per 3 maanden met longfunctie, en bloedprikken, gedurende  de studie 2x een HRCT scan.

Overige toelatingseisen

Om deel te nemen aan deze studie zijn nog meer eisen gesteld. Raadpleeg uw arts of u in aanmerking komt en voor meer informatie over deze studie

 

EFZO-FIT

Doel

Werkzaamheid, veiligheid en farmacokinetiek van Efzofitimod intraveneus geëvalueerd in vergelijking met die van placebo bij patiënten met pulmonale sarcoïdose. 

Inclusie criteria

18 to 75 years, met de diagnose pulmonale sarcoïdose (voor minstens 6 maanden). 

Langer dan 3 maanden gebruik van prednison (of equivalent) tussen ≥ 7,5 en ≤ 25 mg/dag en stabiele dosis gedurende ≥ 4 weken . Bereid om te proberen af te bouwen naar 0 mg/dag.

Exclusie criteria>20% fibrose, gebruik >1 dosis metrotrexaat, lefunomide, uw arts weet alle voor waarden.Wat wordt er van u verwacht?

Na de eerste screeningsperiode (4 weken) worden de in aanmerking komende patiënten in 3 groepen verdeeld, met verschillende behandeling:

Efzofitimod 5 mg/kg Q4W (max 800 mg),  Efzofitimod 3 mg/kg Q4W (max 800 mg) of Placebo

Uitgebreide studievisite bij screening, baseline en week 12 - 24 - 36 en 48: DLCO, ECG. Elke visite Vitale functiemeting, Spirometrie en lab.

Overige toelatingseisenOm deel te nemen aan deze studie zijn nog meer eisen gesteld. Raadpleeg uw arts of u in aanmerking komt en voor meer informatie over deze studieStudiefase2

Papland

Klik hier voor meer informatie

 

Lopende studies longfibrose (open voor deelname):

NOVARTIS CADPT09A12201

volgt

TETON-2

Doel

Veiligheid en werkzaamheid meten van geïnhaleerde treprostinil (studie 303) en het inhalatie apparaat (studie 304)

Inclusie criteria

≥40 years

FVC ≥45%

Exclusie criteriavraag uw arstWat wordt er van u verwacht?

Deel A: 52 weken, ingedeeld op basis van IPF-achtergrond therapie  (nintedanib of pirfenidon versus geen achtergrondtherapie).

Deel B: Open label fase ongeveer 2 jaar. Patiënten gebruiken studiemedicatie.

Alle proefpersonen zullen geïnhaleerde treprostinil / placebo starten (6 mcg/ademhaling) met een dosis van 3 ademhalingen (18 mcg).

Toegediend 4x per dag en zal titreren naar een doeldosisregime van 12 ademhalingen (72 mcg) 4x per dag.

 
Overige toelatingseisenOm deel te nemen aan deze studie zijn nog meer eisen gesteld. Raadpleeg uw arts of u in aanmerking komt en voor meer informatie over deze studieStudiefase3

 

Lopende studies ultra zeldzame ILD (open voor deelname):

Helaas zijn er momenteel geen studies open voor deelname

 

Lopende studies (deelname niet meer mogelijk):

PREDMETH

DiagnoseChronische longsarcoïdose,  ≥18 jaar
StudieopzetVisites bij start, 4, 16, 24 weken en 1, 2 jaar na start wordt een longfunctie afgenomen en wordt er lab geprikt
Wat wordt thuis van u verwacht?Medicatie innemen en via een app op telefoon/tablet wekelijks een korte vragenlijst in m.b.t. bijwerkingen invullen. Via een app op telefoon/tablet wekelijks een korte vragenlijst in m.b.t. bijwerkingen invullen. Thuis met een handheld spirometer een longfunctie blazen.
Leeftijd ≥18 jaar
Overige toelatingseisenOm deel te nemen aan deze studie mag u niet eerder behandeld geweest zijn met medicijnen voor sarcoïdose, daarnaast zijn er nog meer eisen gesteld. Raadpleeg uw arts of u in aanmerking komt voor deze studie.
Studiefase 3

Lees hier over het wetenschappelijk onderzoek wat wij bij deze studie uitvoeren.

PHENOSAR

..

 

Lopende studies ultra zeldzame ILD (open voor deelname):

IMPALA 2

DiagnoseAutoimmune PAP, ≥18 jaar
StudieopzetGedurende 24 weken gebruikt de proefpersonn pufjes Molgramostim of placebo, de totale studie duurt 2 jaar. Visites vinden 1x/4weken plaats gedurende het eerste half jaar. Daarna 1x/12 weken. Tijdens de visites wordt longfunctie getest en bloed geprikt, een ECG,  vragenlijsten, 5x een loopband test en 3x een HRCT scan gedaan..
Wat wordt thuis van u verwacht?Als u rookt, mag u niet roken op de dag van een bezoek tot het bezoek afgerond is.
Leeftijd≥18 jaar
Overige toelatingseisen u mag  de laatste 6 maanden geen rituximab hebben gebruikt. Er zijn nog meer eisen gesteld om deel te kunnen nemen aan deze studie. Raadpleeg uw arts of u in aanmerking komt voor deze studie.
Studiefase3

Fibroneer BI 1305-0023

.

Fibroneer BI 1305-0014

DiagnoseProgressieve longfibrose (niet IPF), ≥18 jaar
StudieopzetDeel A: 52 weken gerandomiseerd fase: 9 mg, 18 mg, placebo.  Tablet 2 x per dag. Deel B: Patienten gebruiken studiemedicatie <52 weken tot een maximum van 2 jaar en 4 maanden. 
Wat wordt er thuis verwacht?Medicatie innemen. 24 uur voor elk bezoek geen koffie, thee , cola, energiedrank of chocolade
Overige toelatingseisenOm deel te nemen aan deze studie zijn nog meer eisen gesteld. Raadpleeg uw arts of u in aanmerking komt en voor meer informatie over deze studie
Studiefase3

IPF Comfort

DiagnoseIPF, Leeftijd > 40 jaar
StudieopzetIn de 1e 4 weken krijgt de patiënt Orvepitant en in de andere 4 weken krijgt de patiënt placebo, of andersom. De rustperiode tussen de 2 perioden is 3 weken.
Wat wordt er thuis van u verwacht?Invullen van een eDagboek elke dag
Overige toelatingseisenGebruik pirfenidon of nintedanib toegestaan mits >3 maanden zelfde dosis gebruikt wordt. >6 maanden niet gerookt, Voor deze studie gelden nog meer toelatingseissen, vraag uw arts of u in aanmerking komt voor deze studie.
Studiefase2

Zephryus / Zephryus II

De deelnemers hebben gedurende 52 weken deelgenomen aan het onderzoek.  De deelnemers zijn bij toeval in twee groepen ingedeeld. Eén groep krijgt Pamrevlumab. De andere groep krijgt een placebo. Zowel het onderzoeksgeneesmiddel als de placebo worden per infuus gegeven. 

Sphinx studie

De deelnemers zijn bij toeval in twee groepen ingedeeld. Eén groep krijgt Selexipag, de andere groep krijgt een placebo. Selexipag is een geneesmiddel dat in vele landen goedgekeurd is voor de behandeling van hoge bloeddruk in de longslagaders (pulmonale arteriële hypertensie of PAH), maar nog niet voor gebruik bij patiënten met SAPH. 

Danazol studie

Er zijn ongeveer 1200 IPF patiënten in Nederland. Bij een deel van de patiënten wordt de ziekte veroorzaakt door een versneld verouderingsproces van de longen. Er zijn ook ziekten van andere organen die veroorzaakt worden door een vergelijkbare versnelde veroudering van die organen. Dit worden telomeerziekten genoemd. Recent werd aangetoond dat patiënten met telomeerziekten baat hebben bij het medicijn danazol. Maar werkt dat ook bij de betreffende groep IPF-patiënten? De hoop is een goede, veilige therapie te ontwikkelen die leidt tot een langere overleving en een betere kwaliteit van leven voor patiënten met IPF.

Meer over de Danazol-studie

Starscape

Deze (fase 3) studie is een vervolg op een eerdere (fase 2) studie naar dit middel dat succesvolle resultaten(opent in een nieuwe tab) aantoonde bij patiënten met IPF.

Na de screeningsperiode volgt een periode van 48 weken waarin de patiënten om de 4 weken PRM-151 of placebo krijgen toegediend. De toediening van PRM-151 of placebo gaat per infuus. 

Promysed land

Klik hier voor meer informatie.  

TIRED

Sarcoïdose is een grillige ziekte waarbij patiënten klachten kunnen ervaren die gerelateerd zijn aan orgaanbetrokkenheid, maar ook niet-specifieke klachten zoals vermoeidheid, koorts, spier- en gewrichtspijn en cognitieve klachten komen vaak voor. Deze klachten kunnen bij sommige mensen ook zorgen voor angst, somberheid of een verminderde kwaliteit van leven.

Meer over de TIRED-studie

AP01-005

Dit onderzoek maakt het mogelijk om vòòr de wettelijke goedkeuring deze patiënten te behandelen met AP01. Het doel het beoordelen van AP01 veilig is voor gebruik.

Meer weten?

Terug naar boven