ILD Expertisecentrum

Doorverwijzing naar het ILD Expertisecentrum

Het ILD Expertisecentrum is een nationaal en internationaal erkend expertisecentrum. Het is tevens het oudste en grootste ILD expertisecentrum in Nederland.  We zien jaarlijks meer dan 750 nieuwe ILD-patiënten uit het hele land, zoals patiënten met sarcoïdose, longfibrose en uiterst zeldzame longaandoeningen.

De specialisten van het St. Antonius ILD Experisecentrum zetten zich in voor de beste behandeling van patiënten met deze zeldzame en complexe longaandoeningen.

Hieronder leest u wat u kunt verwachten als u wordt doorverwezen naar ons centrum. 

Verwijzing

Uw longarts heeft u verwezen naar het ILD Expertisecentrum. Wanneer de verwijzing bij ons binnen is gekomen ontvangt u van ons een bevestigingsbrief. Voor het in behandeling nemen van uw verwijzing is het belangrijk dat het verwijzende ziekenhuis zo spoedig mogelijk de juiste gegevens naar ons toe stuurt. Dit traject wordt vergemakkelijkt wanneer u bij uw verwijzende longarts aangeeft dat medische gegevens tussen de ziekenhuizen gedeeld mogen worden. Wanneer alle benodigde gegevens binnen zijn, wordt de verwijzing door de longarts hier beoordeeld. Op basis van deze beoordeling zal er een afspraak worden gemaakt voor een intake gesprek. Dit kan afhankelijk van de beoordeling tot ongeveer 6 weken duren.

Eerste afspraak

Op de dag van het intakegesprek wordt u gezien door de longarts en aansluitend volgt een afspraak met de ILD-verpleegkundige. Indien nodig zal de longarts onderzoeken afspreken. Bloedafname en een foto kunnen vaak dezelfde dag, maar overige onderzoeken zullen apart gepland moeten worden en op een andere dag plaatsvinden. Als u deze onderzoeken heeft doorlopen wordt u besproken in een multidisciplinair overleg (MDO) waarbij meerdere specialisten aanwezig zijn. Binnen het MDO wordt de diagnose vastgesteld of wordt er bepaald of er aanvullend onderzoek nodig is. Na dit overleg ontvangt u bericht wanneer de longarts de uitslagen met u gaat bespreken. Het kan zijn dat u na dit gesprek (gedeeltelijk) terugverwezen wordt naar uw eigen ziekenhuis of een samenwerkend ziekenhuis in de regio.

ILD verpleegkundige

Als de diagnose is gesteld en u blijft onder behandeling van ons centrum zal de ILD-verpleegkundige uw eerste aanspreekpunt zijn. De ILD-verpleegkundigen zijn verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in ILD. Zij geven u informatie over het verdere verloop, zoals eventuele behandelingen en aanvullende onderzoeken. Bij vragen of klachten kunt u telefonisch contact opnemen met ons centrum, u krijgt dan een telefoniste aan de lijn. Zij zal indien nodig een belafspraak inplannen bij de verpleegkundige.  

Wanneer neemt u telefonisch contact op?

  • Indien uw klachten verergeren;
  • Indien u nieuwe klachten ervaart.

 

Bij niet dringende vragen of mededelingen kunt u ook een bericht sturen via Mijn Antonius.

Wat verstaan we onder niet dringende vragen?

  • Vragen over uw geplande afspraken;
  • Vragen over recepten;
  • Overige vragen die niet kunnen wachten tot het volgende poli bezoek.

Wij streven er naar om onze berichten binnen 5 werkdagen te beantwoorden.

Controle afspraken

Vanwege de grote groep patiënten die we zien in ons centrum maken wij gebruik van een prioriteringssysteem voor het maken van de controle afspraken. De longarts en verpleegkundige bepalen samen hoeveel uitloop van uw afspraak acceptabel is en wanneer u weer voor controle terugkomt op de polikliniek. U ontvangt bericht over deze vervolgafspraak middels een brief of een bericht in Mijn Antonius. Indien er verandering van uw klachten is, vragen wij u telefonisch contact op te nemen met het ILD centrum

Delen van kennis en expertise binnen ILD-Net

Het ILD Expertisecentrum werkt nauw samen met 25 ziekenhuizen in Nederland binnen het zorgnetwerk ILD-Net. Het ILD Expertisecentrum ondersteunt deze ziekenhuizen bij de specialistische zorg voor ILD patiënten, door kennis en expertise te delen. Hierdoor hoeft u niet voor alle zorg altijd naar het ILD Expertisecentrum te komen, maar kan deze soms ook bij u in de regio plaatsvinden. Lees hier meer over ILD-Net.

Kaart van het expertise centrum en andere behandelcentra.
Terug naar boven