ILD Expertisecentrum

Doorverwijzing naar het ILD Expertisecentrum

Het ILD Expertisecentrum is een nationaal en internationaal erkend expertisecentrum. Het is tevens het oudste en grootste ILD expertisecentrum in Nederland.  We zien jaarlijks meer dan 900 nieuwe ILD-patiënten uit het hele land, zoals patiënten met sarcoïdose, longfibrose, EAA, PAP en LAM.

De specialisten van het St. Antonius ILD Experisecentrum zetten zich in voor de beste behandeling van patiënten met deze zeldzame en complexe longaandoeningen. Het ILD Expertisecentrum is een derdelijns centrum. Dit betekent dat patiënten alleen door medisch specialisten naar ons centrum verwezen kunnen worden voor diagnosestelling of behandeladvies.

Hieronder leest u wat u kunt verwachten als u wordt doorverwezen naar ons centrum. Actuele wachttijdenlocatie en route.

Verzamelen benodigde gegevens

Na doorverwijzing start ons secretariaat met het verzamelen van uw gegevens bij uw huidige behandelaar(s). Dit is noodzakelijk om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Meestal duurt het enige tijd voordat u een oproep van ons krijgt. Totdat u voor het eerst bij ons op de poli bent geweest, adviseren wij u met vragen over uw behandeling contact op te nemen met uw behandelend arts (verwijzer). 

Eerste afspraak met longarts en bespreking in MDO

De eerste afspraak op de poli van het ILD Expertisecentrum is met een van onze longartsen. Na deze eerste afspraak worden zo nodig aanvullende onderzoeken ingepland en worden de resultaten in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken. Dat is een overleg waarbij behandelaars met verschillende specialisaties aansluiten, zoals radiologen, pathologen en cardiologen. Wanneer de onderzoeken afgerond en besproken zijn, wordt u opnieuw opgeroepen op de poli voor een uitslaggesprek met de longarts.

Gesprek met ILD verpleegkundige

Daarna volgt meestal een gesprek met één van onze ILD-verpleegkundigen. Dat zijn verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in ILD. Zij zijn vanaf dan uw eerste aanspreekpunt. Ook geven zij u informatie over het verdere verloop, zoals eventuele behandelingen en aanvullende onderzoeken.

Vervolgcontroles

De vervolgcontroles zijn in principe met uw vaste longarts, soms afgewisseld met een gespecialiseerd verpleegkundige, arts-assistent of longarts die een verdiepingsstage volgt bij het ILD Expertisecentrum onder begeleiding van uw vaste longarts.

Belangrijke beslissingen worden altijd in het multidisciplinair overleg genomen, waarbij de verschillende behandelaars aansluiten om de zorg en de behandeling van de patiënt te bespreken. Buiten deze MDO’s om is er ook regelmatig contact tussen de verschillende behandelaars.

Delen van kennis en expertise binnen ILD-Net

Het ILD Expertisecentrum werkt nauw samen met 25 ziekenhuizen in Nederland binnen het zorgnetwerk ILD-Net. Het ILD Expertisecentrum ondersteunt deze ziekenhuizen bij de specialistische zorg voor ILD patiënten, door kennis en expertise te delen. Hierdoor hoeft u niet voor alle zorg altijd naar het ILD Expertisecentrum te komen, maar kan deze soms ook bij u in de regio plaatsvinden. Lees hier meer over ILD-Net.

Kaart van het expertise centrum en andere behandelcentra.
Terug naar boven