Onderzoek naar longfibrose

Voorspellende waarde 6 minuten wandeltest

Kortademigheid bij lopen en het niet zo ver of snel meer kunnen wandelen zijn bekende klachten van patiënten met idiopathische longfibrose (IPF). Het is belangrijk om te weten of de afstand gelopen bij de looptest, de 6 minuten wandeltest, iets kan zeggen over een goed of slecht beloop van de ziekte (overlijden).

De 6 minuten wandeltest (6MWT) meet hoe goed iemand kan inspannen door de loopafstand te meten die de patiënt in 6 minuten kan afleggen. Deze test wordt vaak gebruikt bij onderzoek door fysiotherapeuten. Het is bekend dat de afstand die patiënten lopen bij de wandeltest en/of minder zuurstof in het bloed hebben bij deze inspanning, dit een voorspeller is op het beloop van de ziekte. Echter, de voorspellende waarde van de 6MWT is nooit onderzocht in een goed afgebakende Nederlandse groep patiënten (zoals bij het expertise centrum ILD). Daarnaast is pas vanaf 2015 antifibrotische medicatie voor iedereen verkrijgbaar (verzekering).

Dit onderzoek in het kort

Doel onderzoek

Het vaststellen van de voorspellende waarde van de 6 minuten wandeltest (6MWT) op beloop van de ziekte bij volwassenen met IPF.

Omschrijving onderzoekDeze studie onderzoekt patiëntgegevens uit de databank van de Biobank ILD.  Er is gekeken naar een groep IPF patiënten waarbij tussen 2015 en 2020 een medisch onderzoek is verricht en een 6MWT is afgenomen. 2 jaar na de 6MWT wordt gekeken welke patiënten nog in leven zijn. En wordt onderzocht of de uitslag van de loopafstand gemeten bij de 6MWT en de mogelijke zuurstofdaling (saturatie meting) als voorspellende waarde voor overlijden kan worden gebruikt.
Onderzoeker
Ada (Aadje) Bloem, MSc

Ada (Aadje) Bloem, MSc

In samenwerking metProf. Martijn Spruit, CIRO/Horn
Onderzoeksperiode November 2021 t/m mei 2022
Terug naar boven